Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 37 POZ 9

Tytuł:

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako stron Porozumienia w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-02-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 37 POZ 9

12.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

UMOWY

RADA

Informacja dotycząca wejścia w życie Protokołu do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczącego uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako stron Porozumienia w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej (1) Ponieważ w dniu 31 stycznia 2008 r. zakończono procedury niezbędne do tego, by wszedł w życie podpisany w Brukseli, w dniu 20 listopada 2007 r. Protokół do Umowy w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, dotyczący uwzględnienia Republiki Bułgarii i Rumunii jako stron Porozumienia w związku z przystąpieniem tych państw do Unii Europejskiej, protokół wszedł w życie w dniu 1 lutego 2008 r., zgodnie z jego art. 5.


(1) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 84.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 37 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L37 - 3 z 200812.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 121/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. określające metodę analizy do oznaczania zawartości skrobi w preparatach w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (kod CN 2309)

  • Dz. U. L37 - 1 z 200812.2.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2008 z dnia 11 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.