Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 29

wyraziła wątpliwości, czy alokacji kosztów i przychodów dokonywano na podstawie jasno określonych zasad rachunku kosztów. Komisja miała wątpliwości, czy wpływy z tytułu usług niepublicznych były w pełni uwzględniane przy wyliczaniu zapotrzebowania na fundusze państwowe, z racji możliwości zaistnienia ryzyka, że finansowanie przekracza koszty netto misji służby publicznej.

(63) Ponadto, Komisja uznała, że poziom funduszy zgroma-

(60) Zgodnie z treścią decyzji o wszczęciu formalnego postę-


dzonych w FOR i rezerw programowych wskazuje na nadmierną kompensację pod względem strukturalnym. Komisja stwierdziła, że łączna kwota przelewów ad hoc, wynosząca 110 milionów EUR (według danych za 2001 r.) nie została wykorzystana.

(64) Ponadto, Komisja wyraziła zamiar wyjaśnienia, czy kon-

powania wyjaśniającego (25), niniejszej decyzji podlegają następujące środki: (1) Płatności na rzecz nadawców, o których mowa w art. 106a i 170c ustawy o mediach, które zostały zakwalifikowane przez Komisję jako przelewy ad hoc w tym: (a) Płatności pochodzą albo z funduszy wyrównawczych i są dokonywane na rzecz nadawców wypełniających misję służby publicznej, albo z funduszu AOR, i są przekazywane nadawcom publicznym za pośrednictwem funduszu FOR. Te płatności były dokonywane w okresie 1994–2005, a ich łączna kwota wyniosła [...] mln EUR. Zgodnie z tym, co stwierdzono powyżej, tę kwotę można rozdzielić na płatności przekazywane z tak zwanych funduszy wyrównawczych ([...] mln EUR) i przelewy z funduszu AOR do funduszu FOR a następnie, z funduszu FOR, na rzecz to nadawców publicznych (191,2 mln EUR). Płatności z funduszu koprodukcji (CoBo). Fundusz CoBo składa się z dwóch podfunduszy, Funduszu filmowego i projektu Telefilm. W latach 1994–2005 państwo przekazało nadawcom publicznym za pośrednictwem funduszu CoBo 31,7 mln EUR.

kurencja na rynkach komercyjnych nie została nadmiernie zakłócona. Komisja podkreśliła, że do takiego zakłócenia konkurencji mogło dojść na rynku reklam, praw własności intelektualnej do transmisji w sieciach kablowych i praw do transmisji rozgrywek piłki nożnej.

(65) I wreszcie, NOB nie może pobierać opłat od nadawców

publicznych za świadczenie usług, a otrzymuje płatności z tytułu tego zadania bezpośrednio od państwa. Komisja stwierdziła, że nieodpłatne udostępnianie urządzeń technicznych mogło stanowić pomoc dla nadawców publicznych.

4. UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON

(66) Zgłoszono następujące uwagi dotyczące niniejszej decyzji. (67) Holenderscy nadawcy publiczni stwierdzili, że środki,

(b)

(2)

Zapewniony dostęp do sieci kablowej lub obowiązek wynikający z tak zwanej zasady„must carry” (o którym mowa w art. 82i ustawy o mediach). Nieodpłatne udostępnianie urządzeń technicznych przez NOB (o którym mowa w art. 89 i 90 ustawy o mediach). II.

3.

o których mowa powinny być uznane za istniejącą pomoc, ponieważ są one częścią ogólnego systemu finansowania działalności nadawców publicznych. Ponadto zauważyli oni, że Komisja powinna ocenić zasady finansowania tej działalności tylko na podstawie protokołu w sprawie systemu publicznego nadawania w państwach członkowskich, dołączonego do Traktatu WE (zwanego dalej protokołem z Amsterdamu) i nie powinna stosować kryteriów określonych w wyroku w sprawie Altmark (26), w art. 87 ust. 1 czy art. 86 ust. 2 Traktatu WE.

(68) CLT-UFA podkreślił, że dopiero w 2002 r. rachunki

(3)

systemu publicznego nadawania mogły być zweryfikowane i zatwierdzone przez niezależnego księgowego.

(69) Nadawcy publiczni stwierdzili, że nadmierna kompensacja

PODSTAWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA I ARGUMENTY STRON

PODSTAWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

(61) Po przeprowadzeniu wstępnego badania, Komisja uznała,

że niektóre środki, ewentualnie z wyjątkiem obowiązku „must carry”, stanowiły pomoc państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu WE. Komisja wyraziła ponadto wątpliwości odnośnie do zgodności takiej pomocy państwa ze wspólnym rynkiem, na podstawie art. 86 ust. 2 Traktatu WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.