Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 29

W związku z tą odpowiedzią, w lutym 2006 r. i w kwietniu 2006 r. między władzami holenderskimi a Komisją nastąpiła dalsza wymiana korespondencji drogą elektroniczną. Spotkanie holenderskich władz z Komisją odbyło się w dniu 24 września 2004 r. Spotkanie z De Telegraaf odbyło się w dniu 27 października 2004 r. Spotkanie z Broadcast Partners odbyło się w dniu 5 stycznia 2005 r. Spotkanie RTL z Komisją odbyło się w dniu 27 lipca 2005 r., a spotkanie VESTRA z Komisją – w dniu 23 września 2005 r. Komisja odbyła spotkania z władzami holenderskimi w dniach 1 lutego i 14 lutego 2006 r. Oprócz niniejszego postępowania, dotyczącego „nowej pomocy”, finansowanie nadawców publicznych poprzez dokonywanie rocznych przelewów przez państwo i ze środków funduszu stymulacji (Stifo, Stichting


(4)

Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties) (8) jest przedmiotem oceny w ramach odrębnej procedury odnoszącej się do „istniejącej pomocy” (por. środek pomocy państwa nr E-5/2005). W niniejszej decyzji Komisja odnosi się do środków, które są przedmiotem „postępowania w sprawie istniejącej pomocy” jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla stworzenia pełnego obrazu systemu finansowania nadawców publicznych. Komisja nie będzie jednak zajmowała się kwestią zgodności z zasadami pomocy państwa regularnych rocznych płatności, ani finansowania ze środków funduszu stymulacji.

(5)

(9)

(6)

Niniejsza decyzja będzie się również ograniczała do oceny sposobu finansowania podstawowej działalności nadawców publicznych (tak zwanych zadań głównych), a zatem nie uwzględnia działań pobocznych takich, jak świadczenie usług w dziedzinie tzw. nowych mediów, usług SMS i i-mode. Niniejsza decyzja nie będzie również dotyczyć inwestycji NOS w operatora sieci Nozema, która, według skarg, mogła nie zostać przeprowadzona na warunkach rynkowych. Te zagadnienia będą rozważane odrębnie.

(10) Decyzja o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniają-

cego dotyczyła okresu od 1992 r. Niemniej jednak wydaje się, że pierwszych płatności ad hoc dokonano dopiero w 1994 r. Ponadto, obecnie dostępne dane liczbowe dotyczą okresu do 2005 r. i należy je wziąć pod uwagę. Dlatego niniejsza decyzja będzie odnosiła się do okresu od 1994 r. – kiedy to dokonano pierwszego przelewu ad hoc – do 2005 r. – będącego ostatnim rokiem, w odniesieniu do którego dostępne są ostatnie dane liczbowe. Należy zaznaczyć, że władze holenderskie wystąpiły do Komisji z wnioskiem o uwzględnienie również 2006 r. Jednakże, dane liczbowe za 2006 r. nie są jeszcze ostateczne i w związku z tym nie mogą być wzięte pod uwagę.

(7)

2.

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU PUBLICZNEGO NADAWANIA

(11) W sekcji 2.1 niniejszego rozdziału zostaną przedstawione

(8)

(6) Patrz przypis 1. (7) Od Europejskiego Stowarzyszenia Telewizji Komercyjnych (Association of Commercial Television in Europe – ACT) w piśmie z dnia 15 kwietnia 2004 r.; Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland (ARD), faksem z dnia 8 kwietnia 2004 r.; Broadcast Partners, wersja ostateczna w piśmie z dnia 27 kwietnia 2004 r.; stacji CLT-UFA, RTL/HMG i Yorin (zwanych dalej CLT-UFA), w piśmie z dnia 14 kwietnia 2004 r.; De Telegraaf, w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004 r.; Groep Nederlandse Dagbladpers, w piśmie z dnia 21 kwietnia 2004 r.; Publieke Omroep, w piśmie z dnia 21 kwietnia 2004 r.; SBS Broadcasting BV, w piśmie z dnia 26 kwietnia 2004 r.; Branchevereniging van Nederlandse kabelbedrijven (VECAI) w piśmie z dnia 8 kwietnia 2004 r.; Vereniging van Commerciële Radio (VCR), w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r.

podmioty działające w (publicznym) sektorze nadawczym. Następnie zaś, w sekcji 2.2, różne aspekty ogólnego systemu finansowania holenderskiego sektora nadawczego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.