Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 26

Strona 26 z 29

(161) Domniemane zachowania STER polegające na zaniżaniu

cen powinny znajdować potwierdzenie w niektórych lub we wszystkich następujących okolicznościach: stosowanie przez STER niższych cen w porównaniu z cenami konkurentów, wzrost udziału w rynku i utrata przychodów przez STER.

(157) Jednakże zdaniem władz holenderskich to, że PO nie żąda

opłat za prawa własności intelektualnej wcale nie świadczy o zachowaniu sprzecznym z zasadami rynkowymi. Ostatecznie, nadawcy komercyjni również nie pobierają od operatorów sieci kablowych opłat z tytułu transmisji ich programów (65).


(65) Zdaniem VECAI (organizacji zrzeszającej operatorów sieci kablowych), NOS w rzeczywistości otrzymuje płatności od VECAI, chociaż nazywają się one inaczej. NOS nie traktuje jednak tych płatności jako opłaty z tytułu praw własności intelektualnej.

(162) Po pierwsze, zgodnie z tym, co Komisja podkreśliła

w swojej decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego, porównanie cen stosowanych przez publiczne i prywatne firmy zajmujące się sprzedażą reklam można uznać za istotny dowód na potwierdzenie kryteriów określonych w pkt 58 komunikatu w sprawie radiofonii i telewizji.

L 49/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.2.2008

(163) Najbardziej odpowiednią dla porównania cen jest grupa docelowa osób mieszczących się w kategorii

wiekowej 20–49. Jak widać z danych zamieszczonych w Tabela 5 poniżej, wyodrębnia się w niej różne podgrupy, a w wielu z nich docelową grupę widzów w przedziale wiekowym 20–49:

Tabela 5: Procent GRP (gross rating points – punktów ratingowych brutto) nabytych przez STER w grupach docelowych (poufne dane za 2004 r.)

Grupa docelowa

powyżej 13 lat

20–34

35–49

50–64

20–49

Kupujący 20–49

Kupujący 20–49 + dzieci

Mężczyźni 20–34

Kobiety 20–34

Grupa pozyskana

Źródło:

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

pismo władz holenderskich z dnia 27.1.2005 r.

(164) Z Tabeli 5 wynika, że STER w przeważającej mierze sprzedaje reklamy przeznaczone dla widzów

mieszczących się w kategorii wiekowej 20–49 lat. Jeśli uwzględni się podgrupy, okazuje się, że reklamy sprzedane przez STER są przeznaczone w niemal 60 % dla docelowej grupy widzów w przedziale wiekowym 20–49. Począwszy od 1999 r., zwiększył się udział STER w rynku reklam oraz widownia, do której dotarli nadawcy wypełniający misję służby publicznej, w grupie docelowej mieszczącej się w przedziale wiekowym 20–49 lat. W tej grupie docelowej widzów w przedziale wiekowym 20–49 lat, ceny brutto pobierane od reklamodawców kształtowały się w następujący sposób:

Tabela 6: Ceny brutto za GRP w kategorii 20–49 lat (18:00 – 24:00), w latach 1995–2005, w EUR

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

STER Nadawcy komercyjni

Źródło:

1 470

1 496

1 499

1 315

1 485

1 541

1 562

1 624

1 816

1 932

1 890

1 337

1 314

1 366

1 399

1 438

1 637

1 667

1 675

1 753

2 055

2 087

pismo władz holenderskich z dnia 23.2.2006 r.

(165) Jak wynika z powyższych danych, ceny stosowane przez STER za GRP 20–49 są tylko niewiele niższe od

cen stosowanych przez nadawców komercyjnych. Zgodnie z informacjami władz holenderskich, nadawcy i STER udzielają dość znacznych rabatów. Jak się zdaje, nadawcy komercyjni udzielali znacznie większych rabatów, szczególnie począwszy od 1998 r. Wysokość udzielonych rabatów podano poniżej:

Tabela 7: Rzeczywiste rabaty udzielone w latach 1994–2005 w %

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Ster Nadawcy komercyjni

[...]

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 26 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.