Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie finansowania ad hoc holenderskich nadawców wypełniających misję służby publicznej C 2/2004 (ex NN 170/2003) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2084) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 29

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Źródło:

pismo władz holenderskich z dnia 24.2.2006 r.

22.2.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 49/21

(166) Chociaż STER ma mniej atrakcyjną widownię niż nadawcy komercyjni – charakteryzuje się niską


selektywnością, a w związku z tym ma mniejsze możliwości docierania do ściśle określonych grup docelowych – ma mniejszą widownię i udział w rynku reklamy (zob. Tabela 9 poniżej), to jej ceny netto są wyższe od stosowanych przez nadawców komercyjnych.

Tabela 8: Ceny netto za GRP w kategorii 20-49 lat (18:00 – 24:00), w latach 1995–2005 w EUR

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

STER Nadawcy komercyjni

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

(167) Z danych przedstawionych w Tabeli 9 wynika ponadto, że w wypadku nadawców publicznych istnieje

wyraźny związek między spadkiem udziału w rynku widowni a udziałem w rynku reklamy. Nie ma żadnych dowodów na to, że w związku z domniemanym dumpingiem cenowym STER zwiększa swój udział w rynku, czy też przynajmniej, zachowuje swój udział w rynku, mimo spadku udziału w widowni jego klientów-nadawców. Przeciwnie, STER traci udział w rynku reklamy w podobnym tempie, w jakim nadawcy wypełniający misję służby publicznej tracą widownię.

Tabela 9: Udziały w rynku widowni i rynku reklamy

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Widownia nadawców komercyjnych Reklamy nadawców komercyjnych Widownia nadawców wypełniających misję publiczną Reklamy nadawców wypełniających misję publiczną

Źródło:

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...] [...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

pismo władz holenderskich z dnia 3.2.2006 r.

(168) I wreszcie, nie ma żadnych dowodów na to, że STER traci przychody z reklam w celu zwiększenia swego

udziału w rynku.

Wykres 1:

Rozwój przychodów brutto i netto

L 49/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.5.2.3. Wnioski dotyczące działalności reklamowej

22.2.2008

(169) Na podstawie Tabeli 7 i Wykresu 1 można wyciągnąć

wniosek, że STER udzielała znacznych rabatów. Niemniej jednak, z Wykresu 1 wynika również, że mimo tych rabatów, przychody netto z tytułu reklam utrzymywały się w zasadzie na stałym poziomie. Stosowanie rabatów nie doprowadziło do istotnych zmian w wysokości przychodów.

(170) W związku z tym, żadne okoliczności, które zazwyczaj

(174) W związku z powyższym, mimo że STER udzielała

towarzyszą zaniżaniu cen – a mianowicie: niższe ceny, wzrost udziału w rynku i przejściowa utrata przychodów – jak się zdaje nie zaistniały na holenderskim rynku reklamy. Należy jeszcze raz zaznaczyć, że STER jest niezależną spółką nadawców wypełniających misję służby publicznej, której przychody są bezpośrednio przekazywane do budżetu przeznaczonego na finansowanie mediów. W związku z tym, Komisja doszła do wniosku, że nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, że STER zaniżała ceny w sposób, który doprowadził do nadmiernej utraty przychodów, co z kolei wpłynęło na zwiększenie zapotrzebowania na dodatkowe finansowanie z funduszy państwowych systemu publicznego nadawania. 8.5.2.2. Porównanie cen reklam

(171) SBS Broadcasting BV twierdził, że „samo porównanie cen

rabatów, jej łączne przychody pochodzące z reklam nie zmniejszyły się, lecz utrzymały się na stałym poziomie. Po dokonaniu oceny pozostałych argumentów i odpowiedzi władz holenderskich, Komisja stwierdza, że obecnie nie ma żadnych dowodów na to, że STER nie dążyła do maksymalizacji swoich przychodów z tytułu reklam i że jej zachowania doprowadziłyby do wzrostu zapotrzebowania na finansowanie z funduszy państwa. 8.5.3. Prawa do relacji z meczów piłki nożnej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 49 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L49 - 25 z 200822.2.2008

    Decyzja Komisji z dnia 7 marca 2007 r. –Pomoc państwa C 10/06 (ex N555/05) – Cyprus Airways Public Ltd – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 300) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.