Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 51 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2008 r. ustanawiająca wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 517) (1)

Data ogłoszenia:2008-02-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 51 - Strona 2

Strona 2 z 7

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie zezwalają na przywóz zarodków bydła domowego z krajów trzecich tylko w przypadku, gdy zostały one pobrane, przetworzone i przechowane przez zespół pobierania zarodków lub zespół produkcji zarodków włączony do wykazu w załączniku do niniejszej decyzji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2008 r.

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

23.2.2008

PL


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 50/53

ZAŁĄCZNIK Wykaz zespołów pobierania i produkcji zarodków w krajach trzecich, zatwierdzonych do przywozu zarodków bydlęcych do Wspólnoty

Numer zatwierdzenia Kod ISO Zespół pobierania Zespół produkcji Nazwa i adres Lekarz weterynarii zespołu

ARGENTYNA

AR

LE/UT/BE-14

S.I.R.B.O Saladillo Instituto de Reproducción Bovina Ruta 51 y 63 c.c. 54 (7260) Saladillo — Buenos Aires C.I.B.B.I.A Centro Integral Bahía Blanca de Inseminación Artificial Viamonte 5 (8000) Bahía Blanca — Buenos Aires MUNAR Y ASOCIADOS Calle 54 NQ 797 (1900) La Plata — Buenos Aires DR. CRESPO Garré 880 (6455) Carlos Tejedor — Buenos Aires CENTRO BIOTECNOLÓGICO SANTA RITA Saladillo — Buenos Aires CABANA LA ADRIANITA S.A. Ruta 6 y ruta 210 Alejandro Korn — Buenos Aires CENTRO ESTACIÓN ZOOTÉCNICA SANTA JULIA Córdoba CENTRO GENÉTICO BOVINO EOLIA Marcos Paz — Buenos Aires CENTRO GENÉTICO DEL LITORAL Margarita Belén — Chaco CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SAN JOAQUÍN Carmen de Areco — Buenos Aires CENTRO DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL LA LILIA Colonia Aldao — Santa Fe Dres. J. INDA Y J. TEGLI Union — San Luís IRAC — BIOGEN Córdoba UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIAS DE EMBRIONES CABA Carhue — Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS CABAĄA LA CAPILLITA Corrientes CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS EL QUEBRACHO Reconquista — Santa Fe

Dr. Alfredo Witt

AR

LE/UT/BE-29

Dr. Omar Torquati

AR

LE/UT/BE-10

Dr. Carlos Munar

AR

LE/UT/BE-27

Dr. Pedro Crespo

AR AR

LE/UT/BE-31 LE/UT/BE-33

Dr. Carlos Hansen Dra. Adriana Debernardi

AR

LE/UT/BE-42

Dr. Leonel Alisio

AR AR AR

LE/UT/BE-43 LE/UT/BE-44 LE/UT/BE-45

Dr. Guillermo Brogliatti Dr. Gustavo Balbin Dr. Mariano Medina

AR

LE/UT/BE-46

Dr. Fabian Barberis

AR AR AR

LE/UT/BE-51 LE/UT/BE-52 LE/UT/BE-53

Dr. J. Tegli & Dr. J. Inda Dr. Gabriel Bo Dr. H. Tribulo Dr. Juan Martin Narbaitz

AR

LE/UT/BE-54

Dr. Agustin Arreseigor

AR

LE/UT/BE-56

Dr. Mauro E. Venturini

L 50/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.2.2008

Numer zatwierdzenia Kod ISO Zespół pobierania Zespół produkcji Nazwa i adres Lekarz weterynarii zespołu

AR

LE/UT/BE-57

CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS MARIO ANDRES NIGRO La Plata — Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIAS EMBRIONARIAS GENETICA CHIVILCOY Chivilcoy — Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA C.I.A.T.E.B. Rio Cuarto — Córdoba CENTRO DE TRANSFERENCIA VALDES & LAURENTI S.H. Capitán Sarmiento — Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA MARCELO F. MIRANDA Capital Federal CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SYNCHROPAMPA S.R.L. Santa Rosa — La Pampa DR. CESAR J. ARESEIGOR Corrientes UNIDAD MOVIL DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA RICARDO ALBERTO VAUTIER Corrientes CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SOLUCIONES REPRODUCTIVAS INTEGRALES LA RESERVA Coronel Dorrego — Buenos Aires CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA SANTA RITA Corrientes CENTRO DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA „EL BAGUAL” Presidente Irigoyen-Formosa ASOCIACIÓN CIVIL DE GENETICALECHERA „ACSAGEN” Rafaela – Santa FE

AUSTRALIA

Dr. Mario Andres Nigro

AR

LE/UT/BE-58

Dr. Ruben Osvaldo Chilan

AR

LE/UT/BE-60

Dr. Ariel Doso

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 50 POZ 51 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 71 z 200823.2.2008

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (  Dz.U. L 328 z 24.11.2006)

 • Dz. U. L50 - 65 z 200823.2.2008

  Decyzja Komisji z dnia 18 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/766/WE w odniesieniu do wykazu państw i terytoriów trzecich, z których dopuszczony jest przywóz produktów rybołówstwa w każdej postaci, przeznaczonych do spożycia przez ludzi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 555) (1)

 • Dz. U. L50 - 17 z 200823.2.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/17/WE z dnia 19 lutego 2008 r. zmieniająca niektóre załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla acefatu, acetamipridu, acibenzolaru-s-metylowego, aldryny, benalaksylu, benomylu, karbendazymu, chloromekwatu, chlorotalonilu, chloropiryfosu, klofentezyny, cyflutrinu, cypermetryny, cyromazyny, dieldryny, dimetoatu, ditiokarbiminiany, esfenwaleratu, famoksadonu, fenheksamidu, fenitrotionu, fenwaleratu, glifosatu, indoksakarbu, lambda-cyhalotrinu, mepanipyrimu, metalaksylu-M, metidationu, metoksyfenozydu, pimetrozyny, piraklostrobiny, pirymetanilu, spiroksaminy, tiakloprydu, tiofanatu metylowego oraz trifloksystrobiny (1)

 • Dz. U. L50 - 14 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 167/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie ponownego dopuszczenia do użytku na okres dziesięciu lat kokcydiostatyku jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 11 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 166/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi (Toyocerin) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 8 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 165/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie 3-fitazy (Natuphos) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 6 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 164/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1444/2006 w zakresie minimalnej zawartości dodatku paszowego Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) (1)

 • Dz. U. L50 - 3 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 163/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu węglanu lantanu – oktahydratu (Lantharenol) jako dodatku paszowego (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 200823.2.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 162/2008 z dnia 22 lutego 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.