Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 378/06/COL z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie map obszarów objętych pomocą i poziomów pomocy (Islandia)

Data ogłoszenia:2008-02-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 28

Strona 1 z 7
L 54/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.2.2008

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 378/06/COL z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie map obszarów objętych pomocą i poziomów pomocy (Islandia)

URZĄD NADZORU EFTA (1),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

Pismem z dnia 13 lipca 2006 r. (nr referencyjny: 381227) Urząd poinformował władze islandzkie, że bez potwierdzenia, że Eurostat formalnie zaakceptował wniosek, aby Islandia była sklasyfikowana jako dwa regiony NUTS III, Urząd nie mógł określić swojego stanowiska w sprawie proponowanej mapy.


uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (3), w szczególności jego art. 24,

Pismem z dnia 20 października 2006 r. z Misji Islandii przy Unii Europejskiej, przekazującym pismo z Ministerstwa Finansów z 20 października 2006 r., które to pisma Urząd otrzymał i zarejestrował 25 października 2006 r. (nr referencyjny: 395420), władze islandzkie zgłosiły Urzędowi zmianę zgłoszenia dotyczącego mapy pomocy regionalnej dla Islandii na lata 2007–2013.

uwzględniając art. 1 ust. 3 w części I i art. 4 ust. 3 części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Pismem z dnia 25 października 2006 r. (nr referencyjny: 396970), Urząd poprosił władze islandzkie o przedstawienie dodatkowych informacji.

uwzględniając Wytyczne Urzędu (4) w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61–62 Porozumienia EOG, w szczególności ich rozdział 25.B „Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013”,

Pismem z dnia 16 listopada 2006 r. (nr referencyjny: 398727) z Ministerstwa Finansów, Urzędowi przedstawiono informacje uzupełniające.

a także mając na uwadze, co następuje: 2. Kontekst

I. FAKTY

1. Procedura Pismem z dnia 10 lipca 2006 r. z Misji Islandii przy Unii Europejskiej, przekazującym pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 7 lipca 2006 r., które to pisma Urząd otrzymał i zarejestrował dnia 11 lipca 2006 r. (nr referencyjny: 380966), władze islandzkie zgłosiły, zgodnie z art. 1 ust. 3 części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, nową mapę obszarów objętych pomocą oraz poziomy pomocy w Islandii mające zastosowanie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Zgłoszenie opierało się na nowej klasyfikacji NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) zakładającej podział Islandii na dwa regiony NUTS III, a zostało złożone z zastrzeżeniem, że Eurostat zaakceptował wniosek rządu islandzkiego, aby przyjąć taką nową klasyfikację.

(1) (2) (3) (4) Zwany dalej Urzędem. Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Wytyczne w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61–62 Porozumienia EOG i art. 1 protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. 1994 L 231, Suplement EOG z 3.9.1994 nr 32. Wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 25 października 2006 r. Zwane dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa. Wytyczne w sprawie pomocy państwa są dostępne na następującej stronie internetowej: http://www.eftasurv.int/ fieldsofwork/fieldstateaid/guidelines/.

Pismem Urzędu z dnia 6 kwietnia 2006 r. do Misji Islandii przy Unii Europejskiej (nr referencyjny: 369212), Urząd poinformował władze islandzkie, że Urząd przyjął nowe wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 w formie nowego rozdziału 25.B Wytycznych w sprawie pomocy państwa.

Ponadto Urząd zaproponował, na mocy art. 1 ust. 1 w części I protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, aby władze islandzkie przyjęły odpowiednie środki określone w rozdziale 25.B.8 Wytycznych w sprawie pomocy państwa (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 54 POZ 28 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L54 - 21 z 200828.2.2008

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 226/06/COL z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie mapy obszarów objętych pomocą oraz poziomów pomocy (Norwegia)

  • Dz. U. L54 - 1 z 200828.2.2008

    Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 85/06/COL z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniająca po raz pięćdziesiąty szósty zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25.B: „Krajowa pomoc regionalna na lata 2007–2013”

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.