Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 2

Strona 2 z 7

Jednakże w przypadku świń poniżej czwartego miesiąca życia można również przeprowadzić test serologiczny na obecność ADV-gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej przebadanej w odizolowanym pomieszczeniu musi być wystarczające do wykrycia: (i) 2 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do produkcji; (ii) 0,1 % prewalencji serologicznej z 95-procentową wiarygodnością w odizolowanym pomieszczeniu w przypadku świń przeznaczonych do hodowli. Jednakże pierwszy z dwóch testów nie jest konieczny, jeśli: (i) w ramach planu określonego w pkt 2) badanie serologiczne było przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę, wykazując brak przeciwciał choroby Aujeszkyego i że szczepione świnie były wolne od przeciwciał gE; (ii) przeznaczone do przeniesienia świnie żyły w gospodarstwie pochodzenia od chwili urodzenia; (iii) żadne świnie nie były przeniesione do gospodarstwa pochodzenia, podczas gdy świnie przeznaczone do przeniesienia były trzymane w odizolowaniu. Artykuł 2 Wysyłka trzody chlewnej przeznaczonej do uboju kierowanej do wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów wolnych od choroby Aujeszkyego i pochodzącej z jakiegokolwiek państwa członkowskiego lub regionu niewymienionego w tym załączniku jest dozwolona z zastrzeżeniem następujących warunków: 1) choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia; 2) plan nadzoru i zwalczania choroby Aujeszkyego znajduje się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionów pochodzenia trzody chlewnej i spełnia kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);


a) w ciągu ostatnich 12 miesięcy w danym gospodarstwie nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego; b) w ciągu ostatnich 12 miesięcy w gospodarstwach usytuowanych na obszarze w promieniu 5 km od gospodarstwa pochodzenia trzody chlewnej nie zarejestrowano żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego; jednakże przepis ten nie ma zastosowania, jeśli w tych ostatnich gospodarstwach regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczania choroby zgodnie z planem zwalczania, określonym w pkt 2) i gdy te środki skutecznie zapobiegły jakiemukolwiek rozprzestrzenieniu się choroby na odnośne gospodarstwo; c) w ciągu przynajmniej 12 ostatnich miesięcy nie przeprowadzono szczepień przeciwko chorobie Aujeszkyego; d) świnie w ciągu przynajmniej czterech ostatnich miesięcy były przynajmniej dwukrotnie poddane badaniom serologicznym na obecność przeciwciał ADV-gE lub ADV-gB lub ADV-gD lub całego wirusa choroby Aujeszkyego. Badanie to musi wykazać brak choroby Aujeszkyego oraz że zaszczepione świnie były wolne od przeciwciał gE; e) w ciągu poprzedzających 12 miesięcy nie wprowadzono żadnych świń z gospodarstwa o gorszym stanie zdrowia zwierząt, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, chyba że zostały przebadane na obecność choroby Aujeszkyego, a wynik był negatywny; 4) świnie, które mają być przeniesione: a) nie były szczepione; b) były trzymane w odizolowanych pomieszczeniach zatwierdzonych przez właściwy organ, w ciągu 30 dni poprzedzających przeniesienie, i w taki sposób, aby zapobiegł jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego na te świnie; c) musiały przebywać od urodzenia w gospodarstwach pochodzenia lub w gospodarstwie o równorzędnym

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/21

3) wszystkie dane świnie muszą być przetransportowane bezpośrednio do ubojni przeznaczenia i muszą:

a) wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów; oraz

a) pochodzić z gospodarstwa spełniającego warunki ustanowione w art. 1 pkt 3); lub

b) gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 pkt 3); lub

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.