Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 3

Strona 3 z 7

b) być zaszczepione przeciwko chorobie Aujeszkyego co najmniej na 15 dni przed ich wysyłką i pochodzić z gospodarstwa pochodzenia, gdzie:

3) spełniać następujące warunki:

(i) w ramach planu określonego w pkt 2) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnich miesięcy;

a) choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia;

(ii) pozostawały przez co najmniej 30 dni przed wysyłką, a w chwili wystawiania świadectwa zdrowia określonego w art. 7 nie wykryto żadnych klinicznych lub patologicznych dowodów tej choroby; lub


b) plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji państwa członkowskiego lub regionu pochodzenia trzody chlewnej, który spełnia kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2);

c) nie być szczepione i pochodzić z gospodarstwa, gdzie:

c) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego;

(i) w ramach planu określonego w pkt 2) regularnie stosowano, pod nadzorem właściwego organu, środki monitoringu i zwalczanie choroby Aujeszkyego przez 12 ostatnich miesięcy i nie wykryto żadnych klinicznych patologicznych lub serologicznych dowodów choroby Aujeszkyego w okresie ostatnich 6 miesięcy;

d) świnie musiały być odizolowane w pomieszczeniu zatwierdzonym przez właściwy organ przez 30 dni bezpośrednio przed przeniesieniem i trzymane w izolacji w taki sposób, aby zapobiec jakiemukolwiek ryzyku rozprzestrzenienia się choroby Aujeszkyego;

(ii) szczepienie przeciwko chorobie Aujeszkyego i wprowadzanie zaszczepionych świń było zabronione przez właściwy organ, odkąd gospodarstwo jest w trakcie uzyskiwania najwyższego statusu w zakresie choroby Aujeszkyego zgodnie z planem określonym w pkt 2);

e) świnie musiały być poddane, z wynikiem ujemnym, testom serologicznym na obecność przeciwciał gE. Pobieranie próbek do ostatniego testu musi być wykonane w ciągu 15 dni przed wysyłką. Pogłowie trzody chlewnej musi być wystarczające, aby wykryć w trzodzie chlewnej 2 % seroprewalencji z 95-procentową wiarygodnością;

(iii) przebywały przez co najmniej 90 dni przed wysyłką.

Artykuł 3 Trzoda chlewna przeznaczona do hodowli kierowana do wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów, gdzie jest dostępny zatwierdzony program zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

f) trzoda chlewna musiała przebywać od urodzenia w gospodarstwie pochodzenia lub gospodarstwie o równorzędnym statusie i pozostawać w gospodarstwie pochodzenia przez co najmniej 90 dni.

Artykuł 4 Trzoda chlewna przeznaczona do produkcji kierowana do wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów, gdzie jest dostępny zatwierdzony programy zwalczania choroby Aujeszkyego, musi:

1) pochodzić z wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów; lub

2) pochodzić z:

1) pochodzić z wymienionych w załączniku I państw członkowskich lub regionów; lub

L 59/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

2) pochodzić z: a) wymienionych w załączniku II państw członkowskich lub regionów; oraz b) gospodarstwa, które spełnia wymogi art. 1 pkt 3); lub 3) spełniać następujące warunki: a) choroba Aujeszkyego musi być obowiązkowo zgłaszana w państwie członkowskim pochodzenia; b) plan kontroli i zwalczania choroby Aujeszkyego musi znajdować się w dyspozycji państw członkowskich lub regionów pochodzenia trzody chlewnej, które spełniają kryteria ustanowione w art. 1 pkt 2); c) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie zarejestrowano u trzody chlewnej w danym gospodarstwie pochodzenia żadnych klinicznych, patologicznych lub serologicznych dowodów występowania choroby Aujeszkyego; d) badanie serologiczne na chorobę Aujeszkyego wykazujące jej brak oraz że zaszczepiona trzoda chlewna była wolna od przeciwciał gE zostało przeprowadzone w gospodarstwie pochodzenia oraz między 45 a 170 dniem poprzedzającym wysyłkę; e) świnie musiały przebywać od urodzenia w gospodarstwach pochodzenia albo pozostawać w takich gospodarstwach przez co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem z gospodarstwa o równorzędnym statusie, gdzie zostały przeprowadzone badania serologiczne równorzędne do tych określonych w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.