Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 4

Strona 4 z 7

d). Artykuł 5 Testy serologiczne przeprowadzone w celu monitorowania lub wykrycia choroby Aujeszkyego muszą, zgodnie z niniejszą decyzją, spełniać normy ustanowione w załączniku III. Artykuł 6 Bez uszczerbku dla art. 10 ust. 3 dyrektywy 64/432/EWG informacje o występowaniu choroby Aujeszkyego, włącznie z danymi szczegółowymi działających programów monitorowania i zwalczania w państwach członkowskich wymienionych w załączniku II oraz w innych państwach członkowskich lub regionach niewymienionych w tym załączniku, gdzie dostępne są inne programy monitorowania i zwalczania, muszą być przewidziane co najmniej raz w roku przez każde państwo członkowskie zgodnie z jednolitymi kryteriami ustanowionymi w załączniku IV. Artykuł 7 1. Bez uszczerbku dla przepisów ustawodawstwa wspólnotowego dotyczących świadectw zdrowia, przed wypełnieniem sekcji C świadectwa zdrowia wymaganego przez dyrektywę


64/432/EWG dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów, urzędowy lekarz weterynarii ustala: a) status gospodarstwa oraz państwa członkowskiego lub regionu pochodzenia danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego; b) w przypadku trzody chlewnej niepochodzącej z państwa członkowskiego lub regionu wolnego od tej choroby, status gospodarstwa oraz państwa członkowskiego lub regionu przeznaczenia dla danej trzody chlewnej w odniesieniu do choroby Aujeszkyego; c) zgodność danej trzody chlewnej z warunkami ustanowionymi w niniejszej decyzji. 2. Dla zwierząt z gatunku świń kierowanych do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów certyfikacja na podstawie sekcji C pkt 4 świadectwa zdrowia określonego w ust. 1 jest wypełniana i uzupełniana w następujący sposób: a) w tiret pierwszym po wyrazie „choroba:” należy dodać wyraz „Aujeszkyego”; b) w tiret drugim należy dokonać odesłania do niniejszej decyzji. W tej samej linijce podaje się w nawiasach numer artykułu niniejszej decyzji, który odnosi się do danej trzody chlewnej. Artykuł 8 Państwa członkowskie muszą zapewnić, aby transportowana trzoda chlewna kierowana do wymienionych w załączniku I lub II państw członkowskich lub regionów nie miała kontaktu z trzodą chlewną o innym lub nieznanym statusie, w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, podczas transportu lub tranzytu. Artykuł 9 Decyzja 2001/618/WE traci moc. Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku VI. Artykuł 10 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2008 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Pzewodniczący

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/23

ZAŁĄCZNIK I Państwa członkowskie lub ich regiony, wolne od choroby Aujeszkyego i gdzie szczepienie jest zabronione

Kod ISO Państwo członkowskie Regiony

CZ DK DE FR

Republika Czeska Dania Niemcy Francja

wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony departamenty Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, AlpesMaritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, BasRhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, HauteMarne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, PyrénéesAtlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines całe terytorium wszystkie regiony całe terytorium wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony wszystkie regiony w Anglii, Szkocji i Walii

CY LU AT SK FI SE UK

Cypr Luksemburg Austria Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

L 59/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.