Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego oraz kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 669) (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2008-03-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 5

Strona 5 z 7

ZAŁĄCZNIK II Państwa członkowskie lub ich regiony, w których wprowadzone zostały zatwierdzone programy kontroli choroby Aujeszkyego

Państwo członkowskie

Kod ISO

Regiony

BE ES

Belgia Hiszpania

całe terytorium terytorium wspólnot autonomicznych Galicja, Kraj Basków, Asturia, Kantabria, Nawarra, La Rioja terytorium prowincji León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid i Ávila we wspólnocie autonomicznej Kastylia i León terytorium prowincji Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich


FR IT NL

Francja Włochy Niderlandy

departamenty Côtes-d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan i Nord prowincja Bolzano całe terytorium

4.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/25

ZAŁĄCZNIK III Normy dla testów serologicznych choroby Aujeszkyego – Protokół dla enzymatycznego testu immunoadsorpcyjnego (ELISA) w celu wykrycia przeciwciał wirusa choroby Aujeszkyego (całego wirusa), glikoprotein B (ADV-gB), glikoprotein D (ADV-gD) lub glikoprotein E (ADV-gE) 1. Instytuty wymienione w pkt 2 lit. d) oceniają testy oraz zestawy Elisa ADV-gE w stosunku do kryteriów w pkt 2 lit. a), b) oraz c). Właściwy organ w każdym Państwie członkowskim zapewnia, aby tylko zestawy Elisa ADV-gE, które spełniają te normy, były rejestrowane. Badania wymienione w pkt 2 lit. a) i b) muszą być przeprowadzone przynajmniej przed zatwierdzeniem testu, a badania z pkt 2 lit. c), co najmniej, muszą następnie być przeprowadzone na każdej serii. 2. Standaryzacja, czułość i swoistość testu. a) Czułość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik dodatni: — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 w rozcieńczeniu 1:8, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE A, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE B, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE C, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE D, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE E, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE F. b) Swoistość testu musi być na takim poziomie, aby następujące wspólnotowe surowice referencyjne dały wynik ujemny: — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE G, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE H, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE J, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE K, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE L, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE M, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE N, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE O, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE P, — wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV-gE Q. c) Dla partii kontrolnej wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:8 oraz jedna z wspólnotowych surowic referencyjnych od ADV-gE G do ADV-gE Q wymienionych w lit. b) musi dać wynik ujemny. Dla partii kontrolnej zestawów ADV-gB i ADV-gD wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko ADV 1 musi dać wynik dodatni w rozcieńczeniu 1:2, a wspólnotowa surowica referencyjna przeciwko Q, określona w lit. b), powinna dać wynik ujemny. d) Instytuty wymienione poniżej będą dodatkowo odpowiedzialne za sprawdzanie jakości metody Elisa w każdym państwie członkowskim, w szczególności za produkcję i standaryzację krajowych surowic referencyjnych zgodnie ze wspólnotową surowicą referencyjną.

L 59/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.3.2008

AT

AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection — Institute for veterinary investigations Mödling) Robert Koch-Gasse 17 A-2340 Mödling tel.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 59 POZ 19 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L59 - 32 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/187/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie środków ograniczających wobec nielegalnego rządu Anjouan w Związku Komorów

 • Dz. U. L59 - 31 z 20084.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/186/WPZiB z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L59 - 18 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie mianowania nowego członka Komisji Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L59 - 17 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Włoch

 • Dz. U. L59 - 15 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. zmieniająca decyzję Rady z dnia 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L59 - 14 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dz. U. L59 - 12 z 20084.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2008 r. dotycząca zawarcia Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Arabską Republiką Egiptu

 • Dz. U. L59 - 10 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające po raz 92. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L59 - 8 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych Queijo Serra da Estrela (ChNP)

 • Dz. U. L59 - 6 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2008 z dnia 3 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L59 - 1 z 20084.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 195/2008 z dnia 3 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.