Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 220/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające po raz 93. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2008-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 2

(3) Wpis „Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Obywatelstwo: a) algierskie; b) palestyńskie. Adres: Peszawar, Pakistan. Inne informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC); b) pośrednik i specjalista ds. komunikacji należący do sieci Al-Kaida.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Abu Bakr Al-Jaziri (alias Yasir Al-Jazari). Obywatelstwo: a) algierskie; b) palestyńskie. Adres: Peszawar, Pakistan. Inne informacje: a) członek Afghan Support Committee (ASC); b) pośrednik i specjalista ds. komunikacji należący do sieci Al-Kaida, c) aresztowany w kwietniu 2003 r.”


(4) Wpis „Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) aktywny przywódca talibski, b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej, c) według doniesień nie żyje od czerwca 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) ojciec Sirajuddina Jallaloudine’a Haqqaniego, b) aktywny przywódca talibski, c) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej, d) według doniesień nie żyje od czerwca 2007 r.”

(5) Wpis „Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan, b) odpowiedzialny za prowincję Nangahar” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie:

„Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) zamieszany w przemyt narkotyków, b) od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan, c) odpowiedzialny za prowincję Nangahar.”

12.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 68/13

(6) Wpis „Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: członek społeczności talibów odpowiedzialny za północy Afganistan od maja 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) członek społeczności talibów odpowiedzialny za północny Afganistan od maja 2007 r., b) zamieszany w przemyt narokotyków.” (7) Wpis „Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kandahar, Afganistan; b) Kalanko Joftian, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) deportowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r.; b) jeden z przywódców talibów; c) działający na terenie prowincji: Chost, Paktia i Paktika, Afganistan, od maja 2007 r.; od maja 2007 r. talibski »gubernator« Kandaharu.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (alias a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Minister Lotnictwa Cywilnego i Transportu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: a) Kandahar, Afganistan; b) Kalanko Joftian, dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) deportowany do Afganistanu we wrześniu 2006 r.; b) jeden z przywódców talibów; c) zamieszany w przemyt narkotyków, d) działający na terenie prowincji: Chost, Paktia i Paktika w Afganistanie od maja 2007 r.; od maja 2007 r. talibski »gubernator« Kandaharu.” (8) Wpis „Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar), Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20 stycznia 1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 10472263. Krajowy numer identyfikacyjny: 640120-01-5529” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Yazid Sufaat (alias a) Joe, b) Abu Zufar). Adres: Taman Bukit Ampang, Selangor, Malezja. Data urodzenia: 20.1.1964 r. Miejsce urodzenia: Johor, Malezja. Obywatelstwo: malezyjskie. Numer paszportu: A 10472263. Krajowy numer identyfikacyjny: 640120-01-5529. Inne informacje: według informacji z czerwca 2007 r. przebywa w areszcie tymczasowym od grudnia 2001 r.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 68 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L68 - 15 z 200812.3.2008

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L68 - 14 z 200812.3.2008

  Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L68 - 5 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Iranowi

 • Dz. U. L68 - 3 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 218/2008 z dnia 11 marca 2008 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1109/2007, na rok gospodarczy 2007/2008

 • Dz. U. L68 - 1 z 200812.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 217/2008 z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.