Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 13

Tytuł:

Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące postępowania sądowego przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2008-03-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 13

Strona 1 z 12
13.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 69/13

REGULAMINY

PRAKTYCZNE INSTRUKCJE DLA STRON DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO PRZED SĄDEM DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Spis treści I. PROCEDURA PISEMNA ................................................................................................................................................................... A. Skarga ............................................................................................................................................................................................. 1. Wnoszenie skargi .................................................................................................................................................................. 2. Elementy obowiązkowe i zasady sporządzania skargi .............................................................................................. 3. Poprawienie skargi ................................................................................................................................................................ 4. Środki tymczasowe ............................................................................................................................................................... B. Odpowiedź na skargę oraz inne pisma procesowe i dokumenty odnoszące się do procedury pisemnej C. W przedmiocie stosowania technicznych środków komunikacji ................................................................................ D. W przedmiocie wniosków o zachowanie poufności ....................................................................................................... E. W przedmiocie wniosków o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania ........................................ II. PROCEDURA USTNA ...................................................................................................................................................................... A. Lokalizacja ..................................................................................................................................................................................... B. Przygotowanie do rozprawy .................................................................................................................................................... C. Przebieg rozprawy ...................................................................................................................................................................... D. Specyfika tłumaczenia symultanicznego .............................................................................................................................. E. Postępowanie ugodowe ............................................................................................................................................................. F. Zamknięcie rozprawy ................................................................................................................................................................ III. WEJŚCIE W ŻYCIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI ...................................................................................................................... ZAŁĄCZNIK: WSKAZÓWKI DLA WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY W ZAKRESIE KOSZTÓW POSTĘPOWANIA I OBOWIĄZKOWY FORMULARZ .................................. 14 14 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20


21

SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ,

zważywszy, że postępowanie przez Sądem podlega systemowi językowemu właściwemu Wspólnocie wielojęzycznej; zważywszy, że w interesie stron postępowań prowadzonych przed Sądem leży, by udzielał on zwięzłych odpowiedzi w kwestiach, w których przedstawiciele stron często chcieliby być lepiej poinformowani, oraz by udostępnione im były wytyczne pozwalające na prawidłowe redagowanie pism procesowych; zważywszy, że niektóre ograniczenia są nierozerwalnie związane z elektronicznym przetwarzaniem dokumentów procesowych w Sądzie; zważywszy, że w celu zapewnienia właściwego przebiegu postępowań przed Sądem powinny zostać opracowane praktyczne instrukcje dla zainteresowanych podmiotów, dotyczące składania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie kosztów postępowania oraz przeprowadzenia procedury ustnej;

uwzględniając art. 120 swojego regulaminu postępowania;

zważywszy, że w celu zapewnienia właściwego przebiegu postępowań przed Sądem i ułatwienia rozstrzygania sporów w możliwie najlepszy sposób i w najkrótszych terminach powinny zostać opracowane praktyczne instrukcje dla adwokatów, radców prawnych i pełnomocników stron, dotyczące sposobu składania pism procesowych i innych dokumentów odnoszących się do procedury pisemnej oraz zapewnienia sprawnego przebiegu rozprawy przed tym sądem;

zważywszy, że przestrzeganie tych instrukcji ograniczy liczbę wniosków o poprawienie pism i innych dokumentów procesowych oraz ryzyko niedopuszczalności związane z niedochowaniem wymogów formalnych;

L 69/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.3.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 69 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L69 - 34 z 200813.3.2008

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu WE-Szwajcaria z dnia 22 lutego 2008 r. zastępująca tabele III i IV lit. b) Protokołu nr 2

 • Dz. U. L69 - 10 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 223/2008 z dnia 12 marca 2008 r. określające warunki i procedury uznawania organizacji producentów skupiających hodowców jedwabników

 • Dz. U. L69 - 8 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 222/2008 z dnia 12 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L69 - 1 z 200813.3.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 221/2008 z dnia 10 marca 2008 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz niektórych dwutlenków manganu pochodzących z Republiki Południowej Afryki

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.