Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 887)

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 9

Strona 1 z 2
14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/9

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 12 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia Północna-Westfalia (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 887)


(Jedynie teksty w języku niemieckim i francuskim są autentyczne)

(2008/220/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

Niemcy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju tej choroby u dzikich świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia-Palatynat i Nadrenia PółnocnaWestfalia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 2,

Zgodnie z tą informacją, na niektórych obszarach tych krajów związkowych zwalczono klasyczny pomór świń u dzikich świń. W związku z tym, na tych obszarach nie ma już potrzeby stosowania planów zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń.

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Należy zatem 2003/135/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(5) (1)

Decyzja Komisji 2003/135/WE z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów zwalczania klasycznego pomoru świń i szczepień interwencyjnych dzikich świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń w Niemczech, w krajach związkowych Dolna Saksonia, Nadrenia Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat i Saara (2), została przyjęta jako jeden ze środków zwalczania klasycznego pomoru świń.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 316 z 1.12.2001, s. 5. Dyrektywa ostatnio zmieniona decyzją Komisji 2007/729/WE (Dz.U. L 294 z 13.11.2007, s. 26). (2) Dz.U. L 53 z 28.2.2003, s. 47. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2007/135/WE (Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 20).

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2003/135/WE zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji.

L 70/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2008

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec oraz do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 marca 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 70/11

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 1. OBSZARY, NA KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PLANY ZWALCZANIA A. W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat: a) w okręgu Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr;

b) w okręgu ziemskim Vulkaneifel: gminy Obere Kyll i Hillesheim, w gminie Daun miejscowości Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler i Kirchweiler, w gminie Kelberg miejscowości Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath, w gminie Gerolstein miejscowości Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm i Rockeskyll oraz miasto Gerolstein;

c) w okręgu Eifelkreis Bitburg-Prüm: w gminie Prüm miejscowości Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim i Weinsheim;

d) w okręgu ziemskim Südwestpfalz: gmina Kröppen na południowy wschód od trasy L 483, gmina Vinningen na południowy wschód od tras L 478 i L 484, gminy Schweix, Hilst, Trulben, Eppenbrunn, Ludwigswinkel, Fischbach bei Dahn, Schönau (Pfalz), Hirschthal, Rumbach, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Niederschlettenbach, Nothweiler, Bobenthal, Erlenbach bei Dahn.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 70 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L70 - 24 z 200814.3.2008

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 953/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1673/2000 w odniesieniu do dotacji dla przetwórstwa lnu i konopi uprawianych na włókno oraz rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do konopi kwalifikujących się do objęcia systemem płatności jednolitych (  Dz.U. L 175 z 29.6.2006)

 • Dz. U. L70 - 23 z 200814.3.2008

  Informacja dotycząca oświadczeń Republiki Węgierskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Słowenii w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dz. U. L70 - 22 z 200814.3.2008

  Wspólne stanowisko Rady 2008/223/WPZiB z dnia 13 marca 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L70 - 17 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/432/WE w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z dyrektywą Rady 96/23/WE planów w zakresie kontroli pozostałości (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 932) (1)

 • Dz. U. L70 - 13 z 200814.3.2008

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2008 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty do programu zwalczania organizmów szkodliwych dla roślin i produktów roślinnych we francuskich departamentach zamorskich na rok 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 925)

 • Dz. U. L70 - 7 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2008 z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 595/2004 w odniesieniu do częstotliwości kontroli dostaw i sprzedaży bezpośredniej mleka

 • Dz. U. L70 - 6 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1060/2007

 • Dz. U. L70 - 5 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla cukru białego w ramach stałego przetargu przewidzianego na mocy rozporządzenia (WE) nr 900/2007

 • Dz. U. L70 - 3 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L70 - 1 z 200814.3.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2008 z dnia 13 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.