Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 72 POZ 1

Tytuł:

Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów samochodowych wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG) II. Homologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 72 POZ 1

Strona 1 z 58
14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny na mocy międzynarodowego prawa publicznego. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w ostatniej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343, dostępnego pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.


Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów samochodowych wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG)

II. Homologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia Uzupełnienie 66: Regulamin nr 67 obejmujące wszystkie obowiązujące teksty w tym: Suplement 7 do serii poprawek 01 — data wejścia w życie: 2 lutego 2007 r.

SPIS TREŚCI REGULAMIN

1. Zakres 2. Określenie i klasyfikacja elementów składowych

CZĘŚĆ 1

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Wniosek o udzielenie homologacji Oznakowanie Homologacja Specyfikacje dotyczące poszczególnych elementów instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym Zmiana typu instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym i rozszerzenie homologacji (Wolne) Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Przepisy przejściowe dotyczące różnych elementów instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym Ostateczne zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

L 72/2

PL CZĘŚĆ II

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.3.2008

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

23.

Definicje Wniosek o udzielenie homologacji Homologacja Wymagania dotyczące sposobu montażu specjalnego układu wykorzystującego w układach napędowych pojazdu skroplony gaz ropopochodny Zgodność produkcji Sankcje za niezgodność produkcji Zmiana i rozszerzenie homologacji typu pojazdu Ostateczne zaprzestanie produkcji Przepisy przejściowe dotyczące sposobu montażu różnych elementów instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym oraz homologacji typu pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych oraz służb administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1 Załącznik 2A Załącznik 2B Załącznik 2C Załącznik 2D Załącznik 3 Załącznik 4 Załącznik 5 Załącznik 6 Załącznik 7 Załącznik 8 Załącznik 9 Załącznik 10 Załącznik 11 Załącznik 12 Załącznik 13 Załącznik 14 Załącznik 15 Załącznik 16 Załącznik 17

Podstawowe właściwości pojazdu, silnika i wyposażenia związanego z zasilaniem skroplonym gazem ropopochodnym Układ znaku homologacji typu instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu instalacji do zasilania skroplonym gazem ropopochodnym na mocy regulaminu nr 67 Układ znaków homologacji Komunikat dotyczący udzielenia, odmowy, rozszerzenia lub cofnięcia homologacji lub ostatecznego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do sposobu montażu układów zasilania skroplonym gazem ropopochodnym na mocy regulaminu nr 67 Przepisy dotyczące homologacji osprzętu zbiornika na LPG Przepisy dotyczące homologacji pompy paliwa Przepisy dotyczące homologacji zespołu filtra gazu Przepisy dotyczące homologacji reduktora i parownika Przepisy dotyczące homologacji zaworu odcinającego, zaworu jednokierunkowego (zwrotnego), nadciśnieniowego zaworu bezpieczeństwa przewodów gazowych oraz dojazdowego wlewu paliwa gazowego Przepisy dotyczące homologacji przewodów elastycznych ze złączami Przepisy dotyczące homologacji wlewu paliwa Przepisy dotyczące homologacji zbiornika na skroplony gaz ropopochodny Przepisy dotyczące homologacji urządzeń wtrysku gazu, mieszalników lub wtryskiwaczy gazu oraz magistrali paliwowej Przepisy dotyczące homologacji zespołu dawkującego przepływ gazu, jeżeli nie jest on zespolony z urządzeniem(-niami) wtrysku gazu Przepisy dotyczące homologacji czujnika ciśnienia i/lub temperatury Przepisy dotyczące homologacji elektronicznej jednostki sterującej Procedury badawcze Przepisy dotyczące znaku identyfikacyjnego LPG dla pojazdów kategorii M2 i M3 Przepisy dotyczące znaku identyfikacyjnego dla dojazdowego wlewu paliwa gazowego

1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 72 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L72 - 113 z 200814.3.2008

    Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny (CNG) II. Pojazdów w odniesieniu do montażu określonych homologowanych elementów służących do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w ich układach napędowych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.