Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 72 POZ 113

Tytuł:

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny (CNG) II. Pojazdów w odniesieniu do montażu określonych homologowanych elementów służących do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w ich układach napędowych

Data ogłoszenia:2008-03-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 72 POZ 113

Strona 1 z 63
14.3.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 72/113

Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują skutki prawne w międzynarodowym prawie publicznym. Status i datę wejścia w życie niniejszego regulaminu należy sprawdzać w najnowszej wersji dokumentu EKG ONZ dotyczącego statusu TRANS/WP.29/343/, dostępnej pod adresem: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html.

Regulamin nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji: I. Określonych elementów pojazdów silnikowych wykorzystujących w układach napędowych sprężony gaz ziemny (CNG)


II. Pojazdów w odniesieniu do montażu określonych homologowanych elementów służących do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) w ich układach napędowych Uzupełnienie nr 109: Regulamin nr 110 Zawiera w sobie obowiązujący tekst aż do: Suplement nr 6 do pierwotnej wersji regulaminu — data wejścia w życie: 18 czerwca 2007 r.

SPIS TREŚCI

REGULAMIN

1. Zakres 2. Definicja i klasyfikacja elementów

CZĘŚĆ I

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Wniosek o homologację Oznaczenia Homologacja Specyfikacje dotyczące elementów instalacji CNG Modyfikacje typu elementów instalacji CNG i rozszerzenie homologacji (Nie przydzielono) Zgodność produkcji Kary za niezgodność produkcji (Nie przydzielono) Całkowite zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy służb technicznych odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych, i wydziałów administracyjnych

CZĘŚĆ II

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Definicje Wniosek o homologację Homologacja Wymagania dotyczące montażu określonych elementów instalacji służącej do wykorzystania sprężonego gazu ziemnego w układzie napędowym pojazdu Zgodność produkcji Kary za niezgodność produkcji Modyfikacja i rozszerzenie homologacji typu pojazdu Całkowite zaprzestanie produkcji Nazwy i adresy służb technicznych, odpowiedzialnych za przeprowadzanie badań homologacyjnych, oraz wydziałów administracyjnych

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1A Załącznik 1B Załącznik 2A

Podstawowa charakterystyka elementów instalacji CNG Podstawowa charakterystyka pojazdu, silnika i instalacji CNG Umiejscowienie znaku homologacji typu elementu instalacji CNG

L 72/114

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Komunikat dotyczący homologacji lub rozszerzenia lub odmowy lub wycofania homologacji lub całkowitego zaprzestania produkcji typu elementu instalacji CNG zgodnie z regulaminem nr 110 Uzupełnienie — Dodatkowe informacje dotyczące homologacji typu elementów instalacji CNG zgodnie z regulaminem nr 110 Umiejscowienie znaków homologacji Komunikat dotyczący homologacji lub rozszerzenia lub odmowy lub wycofania homologacji lub całkowitego zaprzestania produkcji typu pojazdu w odniesieniu do montażu instalacji CNG zgodnie z regulaminem nr 110 Butle gazowe — Wysokociśnieniowe butle gazowe do przechowywania w pojeździe gazu ziemnego służącego jako paliwo dla pojazdów samochodowych Dodatek A — Metody badań Dodatek B — (Nie przydzielono) Dodatek C — (Nie przydzielono) Dodatek D — Formularze raportów Dodatek E — Weryfikacja charakterystyki cyklu naprężeń z wykorzystaniem czujników tensometrycznych Dodatek F — Metody z wykorzystaniem prób pękania Dodatek G — Instrukcje opracowane przez producenta zbiornika dotyczące posługiwania się butlami, korzystania z nich i kontroli Dodatek H — Badanie środowiskowe Przepisy dotyczące homologacji zaworu automatycznego, zaworu zwrotnego, zaworu bezpieczeństwa, nadciśnieniowego urządzenia zabezpieczające i zaworu nadmiarowego Przepisy dotyczące homologacji giętkich przewodów paliwowych lub węży Przepisy dotyczące homologacji filtra sprężonego gazu ziemnego Przepisy dotyczące homologacji regulatora ciśnienia Przepisy dotyczące homologacji czujników ciśnienia i temperatury Przepisy dotyczące homologacji wlewu paliwa Przepisy dotyczące homologacji regulatora przepływu gazu i mieszalnika gazu z powietrzem lub wtryskiwacza Przepisy dotyczące homologacji elektronicznego modułu sterującego Procedury badań Badanie nadciśnienia (test wytrzymałościowy) Badanie szczelności zewnętrznej Badanie szczelności wewnętrznej Badanie kompatybilności z CNG Badanie wytrzymałości na korozję Wytrzymałość na wysoką temperaturę Starzenie ozonowe Badanie z cyklicznymi zmianami temperatury Badanie z cyklicznymi zmianami ciśnienia stosuje się wyłącznie w przypadku butli (zob. Załącznik 3) (Nie przydzielono) (Nie przydzielono) Badanie wytrzymałości (praca ciągła) Próba na rozerwanie/niszcząca stosowana wyłącznie w przypadku butli (zob. Załącznik 3) Badanie wytrzymałości na wibracje Temperatury robocze Przepisy dotyczące znaku identyfikacyjnego pojazdów służb publicznych zasilanych CNG

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 72 POZ 113 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L72 - 1 z 200814.3.2008

    Regulamin nr 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące: I. Homologacji specjalnego wyposażenia pojazdów samochodowych wykorzystujących w układzie napędowym skroplony gaz ropopochodny (LPG) II. Homologacji pojazdu wyposażonego w specjalny układ wykorzystujący w układach napędowych skroplony gaz ropopochodny w zakresie montażu tego wyposażenia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.