Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 289/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1266/2007 w sprawie przepisów wykonawczych dotyczących dyrektywy Rady 2000/75/WE w odniesieniu do kontroli, monitorowania, nadzoru i ograniczeń przemieszczeń niektórych zwierząt należących do gatunków podatnych na zarażenie chorobą niebieskiego języka (1)

Data ogłoszenia:2008-04-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 4

Strona 4 z 6

W przypadku kiedy zwierzęta, o których mowa w niniejszym punkcie, przeznaczone są na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG dodaje się wyrażenie w brzmieniu: »Zwierzę/zwierzęta zaszczepione przeciwko serotypowi/serotypom choroby niebieskiego języka ................. (wstawić rodzaj serotypu/serotypów) inaktywowaną/modyfikowaną żywą (oznaczyć odpowiednio) szczepionką .................. (wstawić nazwę szczepionki) zgodnie z pkt 5 części A załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.«. 6. Zwierzęta nigdy nie były szczepione przeciwko chorobie niebieskiego języka i były zawsze trzymane na danym epidemiologicznym obszarze geograficznym pochodzenia, na którym występował lub występuje lub może występować nie więcej niż jeden serotyp, oraz: a) zostały one poddane badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego języka i uzyskały wynik pozytywny; badanie musi być przeprowadzane w okresie od 60 do 360 dni przed datą przemieszczenia; lub


1.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 89/7

b) zostały one poddane badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego języka i uzyskały wynik pozytywny; przy czym testy muszą zostać przeprowadzone co najmniej 30 dni przed datą przemieszczenia oraz zwierzęta te zostały poddane testowi na obecność czynnika zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych i uzyskały wynik negatywny, przy czym test przeprowadzono nie wcześniej niż siedem dni przed datą przemieszczenia. W przypadku kiedy zwierzęta, o których mowa w niniejszym punkcie, przeznaczone są na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG dodaje się wyrażenie w brzmieniu: »Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego języka .......................... (wskazać serotyp) zgodnie z pkt 6 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.«. 7. Zwierzęta nigdy nie były szczepione przeciwko chorobie niebieskiego języka i zostały poddane odpowiedniemu badaniu serologicznemu, zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych, które jest w stanie wykryć obecne lub potencjalne swoiste przeciwciała wszystkich serotypów wirusa choroby niebieskiego języka, i uzyskały wynik pozytywny w stosunku do wszystkich serotypów występujących lub mogących występować na danym epidemiologicznym obszarze geograficznym pochodzenia, oraz: a) badanie serologiczne na obecność szczególnych serotypów przeprowadzane jest w okresie od 60 do 360 dni przed datą przemieszczenia; lub b) badanie serologiczne na obecność szczególnych serotypów przeprowadzane jest co najmniej 30 dni przed datą przemieszczenia i zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych zwierzęta zostały poddane testowi na obecność czynnika i uzyskały wynik negatywny, przy czym test ten przeprowadzono nie wcześniej niż siedem dni przed datą przemieszczenia. W przypadku kiedy zwierzęta, o których mowa w niniejszym punkcie, przeznaczone są na handel wewnątrzwspólnotowy lub wywóz do krajów trzecich, do odpowiednich świadectw zdrowia ustanowionych w dyrektywach 64/432/EWG, 91/68/EWG i 92/65/EWG lub o których mowa w decyzji 93/444/EWG dodaje się wyrażenie w brzmieniu: »Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypów wirusa choroby niebieskiego języka ....................................... (wskazać serotyp) występujących lub mogących występować zgodnie z pkt 7 części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1266/2007.«.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 89 POZ 3 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L89 - 26 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/76/WE wykonującą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów w odniesieniu do wzajemnej pomocy (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 987) (1)

 • Dz. U. L89 - 15 z 20081.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 25 września 2007 r. w sprawie środka pomocy C 45/06 (ex NN 62/A/06) wdrożonego przez Francję w ramach budowy przez AREVA NP (dawna Framatome ANP) elektrowni jądrowej dla Teollisuuden Voima Oy (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4323) (1)

 • Dz. U. L89 - 12 z 20081.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/41/WE z dnia 31 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloridazonu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L89 - 9 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 290/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 kwietnia 2008 r.

 • Dz. U. L89 - 1 z 20081.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 288/2008 z dnia 31 marca 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.