Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 1

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 1

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/1

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

BUDŻETY

PARLAMENT EUROPEJSKI

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008 (2008/235/WE)

L 91/2 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006


SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 17 060 000 17 060 000 16 730 000 16 730 000 14 588 515,24 14 588 515,24

2 20 21 22 23 24 25

INNE DOCHODY WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW PODARUNKI I DAROWIZNY WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. 105 000 p.m. p.m. 50 000 55 000 p.m. p.m. 125 000 25 000 3 000 57 000 40 000 0,— 0,— 31 433,90 43 431,16 0,— 0,— 74 865,06

3 30 31 32 33

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ PŁATNOŚCI OD ISLANDII PŁATNOŚCI OD NORWEGII INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE Tytuł 3 — Ogółem 18 766 385 556 p.m. 35 000 439 322 20 076 358 022 50 000 116 304 544 402 16 400,— 318 160,— 314 571,73 0,— 649 131,73

OGÓŁEM

17 604 322

17 399 402

15 312 512,03

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/3 CEDEFOP

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA MEDYCZNA SOCJALNO261 000 400 000 5 000 10 603 000 261 000 400 000 5 000 10 603 000 205 000 420 000 15 000 9 881 740 205 000 420 000 15 000 9 881 740 152 159,36 400 000,— 13 279,44 8 483 195,07 152 159,36 400 000,— 13 279,44 8 483 195,07 9 832 000 105 000 9 832 000 105 000 9 125 740 116 000 9 125 740 116 000 7 812 349,57 105 406,70 7 812 349,57 105 406,70

WYMIANY URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA FORMALNE I INNE Tytuł 2 — Ogółem 598 500 411 000 81 500 90 000 212 000 16 000 1 409 000 598 500 411 000 81 500 90 000 212 000 16 000 1 409 000 920 550 584 760 98 000 98 950 208 000 18 000 1 928 260 920 550 584 760 98 000 98 950 208 000 18 000 1 928 260 377 425,53 513 954,32 20 971,03 132 366,82 216 165,28 20 000,— 1 280 882,98 377 425,53 513 954,32 20 971,03 132 366,82 216 165,28 20 000,— 1 280 882,98

3 30 31 32 33

KOSZTY OPERACYJNE DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE UDZIAŁ PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ W PROGRAMIE PRAC ROZWÓJ PRAC BADAWCZYCH SPRAWOZDANIA I UŁATWIENIA DOTYCZĄCE SKOORDYNOWANEGO PODEJŚCIA WYMIANY I WSPARCIE PARTNERÓW, W TYM PROGRAM WIZYT BADAWCZYCH INFORMACJE, KOMUNIKACJA I ROZPOWSZECHNIANIE Tytuł 3 — Ogółem 734 000 404 322 2 215 830 640 000 404 322 1 631 900 709 304 428 098 1 001 000 883 304 428 098 958 000 891 242,19 649 131,73 1 076 787,36 742 186,09 649 131,73 773 265,62

1 398 000

1 479 000

1 048 000

978 000

982 456,25

675 052,27

34

330 170 510 000 5 592 322

442 100 995 000 5 592 322

975 000 1 403 000 5 564 402

1 287 000 1 055 000 5 589 402

1 380 839,65 1 390 198,53 6 370 655,71

1 128 459,08 1 207 974,17 5 176 068,96

35

OGÓŁEM

17 604 322

17 604 322

17 374 402

17 399 402 16 134 733,76 14 940 147,01

L 91/4 CEDEFOP

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

Tabela zatrudnienia

2007 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Liczba stanowisk obsadzonych do dnia 31.12.2006 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Zatwierdzone Stanowiska stałe Stanowiska czasowe 2008 Zatwierdzone Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem 19 28 2 1 6 4 3 1 1 7 5 7 4 1 1 28 53 20 35 2 1 6 4 4 1 1 7 5 7 6 2 1 31 62 20 35 2 1 6 4 4 1 1 7 5 7 7 2 1 32 64 3 1 3 1 3 1 9 1 4 25 15 5 4 5 5 5 2 1 7 5 3 5 5 5 3 2 1 1 7 31 15 7 5 3 5 5 5 3 2 1 1 8 32 1 1 1 1 1 1

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.