Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 103

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 103

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/103

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008 (2008/258/WE)

L 91/104 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

DOCHODY

Tytuł Rozdział 9 90 91 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOCHODY SUBWENCJE I WKŁADY INNE DOCHODY Tytuł 9 — Ogółem 70 432 000 p.m. 70 432 000 42 150 300 p.m. 42 150 300 18 940 000,— 226 300,— 19 166 300,—


OGÓŁEM

70 432 000

42 150 300

19 166 300,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/105 FRONTEX

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 16 17 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY REKRUTACJA ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM POMOC SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 12 488 000 306 000 465 000 40 000 385 000 51 000 125 000 13 860 000 8 091 500 225 000 420 000 16 000 541 000 24 000 70 000 9 387 500 3 733 750,— 77 000,— 275 000,— 500,— 73 574,— 3 700,— 24 570,— 4 188 094,—

2 20 21 22 23 24 25 26

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE AUDYT I OCENA Tytuł 2 — Ogółem 2 663 000 1 045 000 107 000 579 000 443 000 760 000 340 000 5 937 000 5 266 500 488 074,— 1 576 500 1 996 500 426 000 403 000 428 000 436 500 35 715,— 101 162,— 17 337,— 57 685,— 71 889,— 204 286,—

3 30 31 32 33 34 35 39

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA OPERACJE ANALIZY RYZYKA SZKOLENIA BADANIA I ROZWÓJ ZARZĄDZANIE WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM RÓŻNE DZIAŁANIA OPERACYJNE REZERWA OPERACYJNA Tytuł 3 — Ogółem 39 010 000 1 760 000 6 410 000 600 000 p.m. 1 855 000 1 000 000 50 635 000 21 465 000 870 000 3 505 000 350 000 500 000 150 000 656 300 27 496 300 10 622 106,— 116 147,— 756 023,— 96 872,— 0,— 100 000,— 0,— 11 691 148,—

OGÓŁEM

70 432 000

42 150 300

16 367 316,—

L 91/106 FRONTEX

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

Tabela zatrudnienia

2008 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2007 Stanowiska czasowe Wynik 2006 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Razem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Razem AST Razem C* Razem D* Razem

— 1 1 6 3 7 7 1 11 — — 3 40 — — — 5 4 4 8 3 5 — — 29 — — 69

— — 1 1 6 7 7 1 2 — — — 25 — — — 5 4 3 8 2 2 — — 24 — — 49

— — 1 1 3 1 2 — 1 — — — 9 — — — 3 2 1 2 — 1 — — 9 — — 18

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 103 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.