Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 15

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 15

Strona 1 z 2
2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/15

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008 (2008/238/WE)

L 91/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 11 12 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA (ARTYKUŁ 15 03 02 (DAWNY ARTYKUŁ B7–0 3 3)) DZIAŁALNOŚĆ ZEWNĘTRZNA — TACIS, CARDS I MEDA — (ARTYKUŁ 15 03 03 (DAWNY ARTYKUŁ B7–6 6 4)) EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 15 02 27) Tytuł 1 — Ogółem 17 984 000 17 984 000 0 0 19 700 000 19 700 000 19 450 000,— 2 950 000,— 16 500 000,—


9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. 183 256 183 256 1 900,— 1 900,—

10 10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

4 43 49

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 300 000 442 150 742 150 314 288,— 314 288,—

5 50 59

MEDA-ETE MEDA-ETE MEDA-ETE — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 1 750 639 1 750 639 0,— 2 000 000,— 2 000 000,—

6 60 69

TEMPUS — POMOC TECHNICZNA TEMPUS TEMPUS — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 870 000 p.m. 870 000 624 156,— 624 156,—

OGÓŁEM

17 984 000

23 246 045

22 390 344,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/17 EUROPEJSKA FUNDACJA SZKOLENIA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY I SKŁADKI EMERYTALNE Tytuł 1 — Ogółem 11 684 900 937 000 179 000 11 684 900 937 000 179 000 12 322 000 1 056 000 176 000 12 322 000 10 832 205,— 10 832 205,— 1 056 000 176 000 787 351,— 139 141,— 787 351,— 139 141,—

11 13 14 15

240 000

240 000

255 000

255 000

222 164,—

222 164,—

17

10 000 p.m. 13 050 900

10 000 p.m. 13 050 900

10 000 p.m. 13 819 000

10 000 p.m.

9 020,— 0,—

9 020,— 0,—

19

13 819 000 11 989 881,— 11 989 881,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE INFORMACYJNO485 000 485 000 530 100 530 100 452 572,— 452 572,—

20

614 400

614 400

747 000

747 000

654 690,—

654 690,—

21

22

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE Tytuł 2 — Ogółem

65 500 197 300 45 900 135 000 1 543 100

65 500 197 300 45 900 135 000 1 543 100

70 000 214 900 51 000 132 000 1 745 000

70 000 214 900 51 000 132 000 1 745 000

53 139,— 152 819,— 174 208,— 107 565,— 1 594 993,—

53 139,— 152 819,— 174 208,— 107 565,— 1 594 993,—

23 24 25

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI WYDATKI OPERACYJNE DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO Tytuł 3 — Ogółem 602 000 602 000 892 256 1 019 383 1 457 968,— 1 510 768,—

30 31

2 788 000 3 390 000

2 788 000 3 390 000

3 427 000 4 319 256

3 299 873 4 319 256

3 511 917,— 4 969 885,—

3 014 446,— 4 525 214,—

L 91/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.