Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 29

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 29

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008 (2008/241/WE)

L 91/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 39 300 000 39 300 000 28 294 448 28 294 448 16 868 730,— 16 868 730,—


3 30

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) Tytuł 3 — Ogółem 800 000 800 000 604 200 604 200 331 270,— 331 270,—

OGÓŁEM

40 100 000

28 898 648

17 200 000,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/31

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 18 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW WYDATKI REPREZENTACYJNE UBEZPIECZENIA I BUDŻET SOCJALNY Tytuł 1 — Ogółem 14 380 000 870 000 75 000 750 000 30 000 555 000 16 660 000 7 880 723 800 000 27 000 615 000 33 000 242 677 9 598 400 5 096 542,— 400 000,— 10 500,— 420 000,— 20 000,— 137 058,— 6 084 100,—

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA ORAZ OCENA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Tytuł 2 — Ogółem 2 970 000 1 735 000 70 000 395 000 420 000 470 000 6 060 000 1 955 000 2 589 000 740 000 145 000 275 000 564 000 6 268 000 1 516 000,— 1 305 090,— 447 520,— 83 960,— 130 000,— 248 000,— 3 730 570,—

3 30

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 17 380 000 17 380 000 13 032 248 13 032 248 7 331 412,— 7 331 412,—

OGÓŁEM

40 100 000

28 898 648

17 146 082,—

L 91/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKIEGO CENTRUM DS. ZAPOBIEGANIA I KONTROLI CHORÓB

Stan zatrudnienia

Stanowiska stałe 2008 2007 2006 2008 Stanowiska czasowe 2007 2006

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 2 — 2 3 9 9 17 13 14 16 86 — — — 1 2 4 7 12 5 3 10 44 130

— 1 2 — — 4 8 4 13 8 8 8 56 — — — — 2 4 2 15 3 — 8 34 90

— 1 2 — — 4 5 — 8 — — 8 28 — — — — — 2 — 7 1 — 12 22 50

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.