Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 33

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 33

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/33

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008 (2008/242/WE)

Cele ogólne Preambuła Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 1) należy zauważyć, że kwoty ujęte w rubryce „budżet początkowy 2007” stanowią koszty, tak jak to ujęto w umowach PHARE (rozdział 4 1). Kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” stanowią wydatki przewidziane w tym roku na podstawie dochodów otrzymanych w 2006 r. (236 540 EUR) oraz możliwych wpływów do budżetu w 2007 r. (213 460 EUR), w ogólnej kwocie 450 000 EUR. Mając na uwadze odnośne wydatki (w szczególności rozdział 4 3), kwoty ujęte w rubryce „2007 ogółem” winny odzwierciedlać podstawę prawną, tak jak to zatwierdzono i ujęto w budżecie agencji AESS na 2007 r., w wysokości ogółem 227 100 EUR.


L 91/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 14 763 350 14 763 350 14 440 560 14 440 560 12 196 540,— 12 196 540,—

2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Ogółem 183 202 183 202 207 202 207 202 136 300,— 136 300,—

5 50 52 54 59

DOCHODY RÓŻNE WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI DOCHODY RÓŻNE DOSTĘPNE, LECZ NIEWYKORZYSTANE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 279 941 p.m. 279 941 0,— 0,— 58 786,— 0,— 58 786,—

6 60

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. 67 470,— 67 470,—

OGÓŁEM

14 946 552

14 927 703

12 459 096,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/35

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 14 15 16 18 19 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ OPIEKA SPOŁECZNA UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 5 036 888 p.m. p.m. p.m. 4 797 295 5 002 112 34 776 4 743 445 51 350 2 500 3 902 948,— 53 241,— 0,— 0,— 0,— 0,— 3 956 189,—

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Tytuł 2 — Ogółem 855 502 428 128 65 243 50 953 183 488 1 583 314 941 723 365 034 47 388 71 841 196 921 1 622 907 775 319,— 420 071,— 26 711,— 82 123,— 158 996,— 1 463 220,—

3 30 31 32 33

WYDATKI EKSPLOATACYJNE EUROPEJSKIE OBSERWATORIUM RYZYKA — PRZEWIDZIEĆ ZMIANY INFORMACJE O ŚRODOWISKU PRACY KOMUNIKACJA, KAMPANIE I PROMOCJA DZIAŁANIA W SIECI I KOORDYNACJA Tytuł 3 — Ogółem 1 226 901 1 190 021 4 307 987 1 175 091 7 900 000 1 068 795 1 166 687 4 253 517 1 520 942 8 009 941 613 043,— 881 304,— 4 264 194,— 1 263 596,— 7 022 137,—

4 40 41 42 43 44

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI PROGRAM PHARE III PROGRAM PHARE IV NOWA ERA BHP PROGRAM REGIONALNY CARDS 2005 PROGRAM IPA NA RZECZ CHORWACJI I TURCJI Tytuł 4 — Ogółem 63 000 164 610 198 740 426 350 497 560 585 406,— 213 460 57 000 227 100 253 486,— 301 920,— 30 000,—

5

REZERWA Tytuł 5 — Ogółem

OGÓŁEM

14 946 552

14 927 703

13 026 952,—

L 91/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY

Plan zatrudnienia — Pracownicy tymczasowi

Stanowiska Kategoria i stopień Stan na 31.12.2006 2006 Zatwierdzone Stan na 1.12.2007 2007 Zatwierdzone 2008 Zatwierdzone

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Stopień zaszeregowania AD razem AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Stopień zaszeregowania AST razem Razem

— — 1 — 1 1 1 3 1 1 8 — 17 — — 1 — — 2 — 3 5 1 4 16 33

— 1 — — 3 6 3 — 3 4 — — 20 — 1 — 4 3 3 3 1 3 1 1 20 40

— — 1 — 1 1 1 2 1 1 11 — 19 — — 1 — — 2 — 3 9 1 4 20 39

— 1 — — 3 6 3 — 3 4 2 — 22 — 1 — 4 3 3 3 1 3 1 1 20 42

— 1 — — 3 6 3 — 3 4 4 — 24 — 1 — 4 3 3 3 1 3 1 1 20 44

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.