Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 37

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 37

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/37

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008 (2008/243/WE)

L 91/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOCHODY WPŁYWY Z OPŁAT Tytuł 1 — Ogółem 9 365 000 9 365 000 8 991 000 8 991 000 8 478 021,92 8 478 021,92


2 20

SUBWENCJE DOTACJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

REZERWA REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU Tytuł 3 — Ogółem 2 935 000 2 935 000 3 535 278 3 535 278 987 429,78 987 429,78

5 50

BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE BIEŻĄCE DOCHODY ADMINISTRACYJNE Tytuł 5 — Ogółem 12 000 12 000 12 000 12 000 13 726,05 13 726,05

6 60

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO Tytuł 6 — Ogółem 15 000 15 000 15 000 15 000 14 950,33 14 950,33

9 91 92 93

INNE DOCHODY ODSETKI BANKOWE PODARUNKI I DAROWIZNY PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW NA RZECZ TURCJI I CHORWACJI Tytuł 9 — Ogółem p.m. 175 000 250 000 75 000 680 000 p.m. 172 122 852 122 495 726,43 0,— 327 878,— 823 604,43

OGÓŁEM

12 577 000

13 405 400

10 317 732,51

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/39

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 15 17 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DALSZE SZKOLENIA MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE ŚWIADCZENIA DODATKOWE OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 4 400 000 80 000 210 000 100 000 10 000 17 000 4 817 000 4 400 000 80 000 210 000 100 000 10 000 17 000 4 817 000 4 200 000 80 000 210 000 100 000 10 000 17 000 4 617 000 4 200 000 80 000 210 000 100 000 10 000 17 000 4 617 000 4 037 243,71 51 901,50 210 000,— 86 935,96 8 894,31 9 456,65 4 404 432,13 4 037 243,71 51 901,50 210 000,— 86 935,96 8 894,31 9 456,65 4 404 432,13

2 20 21 22 23 24 25 26

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE, WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ADMINISTRACJA BIEŻĄCA OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY Tytuł 2 — Ogółem 400 000 465 000 220 000 192 000 100 000 300 000 220 000 1 897 000 400 000 465 000 220 000 192 000 100 000 300 000 220 000 1 897 000 1 400 000 765 000 220 000 192 000 100 000 300 000 120 000 3 097 000 1 400 000 765 000 220 000 192 000 100 000 300 000 120 000 3 097 000 225 369,97 437 838,82 101 393,84 207 554,44 95 917,90 438 552,04 48 000,— 1 554 627,01 225 369,97 437 838,82 101 393,84 207 554,44 95 917,90 438 552,04 48 000,— 1 554 627,01

3 30 31 32 33 34 35 36 37

KOSZTY OPERACYJNE OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ BADANIE NAZW ODMIAN PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE SPECJALNI DORADCY PROJEKT TURCJA I CHORWACJA Tytuł 3 — Ogółem 5 280 000 p.m. 216 000 p.m. 250 000 500 000 40 000 175 000 6 461 000 4 800 000 p.m. 200 000 p.m. 248 000 400 000 40 000 175 000 5 863 000 5 400 000 p.m. 216 000 p.m. 300 000 500 000 80 000 400 000 6 896 000 4 300 000 p.m. 160 000 p.m. 300 000 400 000 65 400 476 000 5 701 400 4 903 506,42 0,— 194 945,68 0,— 173 976,33 3 000,— 21 265,86 100 000,— 5 396 694,29 3 833 927,92 0,— 189 546,54 14 140,— 135 900,51 138 304,15 22 756,83 24 097,42 4 358 673,37

L 91/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

WYDATKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział 10 10 0 10 1 Treść Środki 2008 Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Zobowiązanie Płatność Wynik 2006 Zobowiązanie Płatność

INNE WYDATKI ŚRODKI TYMCZASOWE REZERWA NA POKRYCIE NADZWYCZAJNYCH STRAT I NIEPRZEWIDZIANYCH WYDATKÓW WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ ZWROT SKŁADKI WSPÓLNOTOWEJ Tytuł 10 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

p.m. p.m. p.m. p.m.

0,— 0,— 0,— 0,—

0,— 0,— 0,— 0,—

10 2 10 3

OGÓŁEM

13 175 000

12 577 000

14 610 000

13 415 400 11 355 753,43 10 317 732,51

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/41

WSPÓLNOTOWY URZĄD OCHRONY ODMIAN ROŚLIN

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania 2008 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2007 Stanowiska czasowe

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem Razem

— — — 1 1 — — — 1 — — — 3 — — 4 2 2 — — 1 — — — 9 12

— 1 — 1 — 1 1 — — — 1 — 5 — — 2 2 4 6 5 2 3 — 2 26 31

— — — 1 1 — — — 1 — — — 3 — — 4 2 2 — — 1 — — — 9 12

— 1 — 1 — 1 1 — — — — — 4 — — 2 2 4 6 5 2 3 — 2 26 30

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.