Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 43

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 43

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/43

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (2008/244/WE)

L 91/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW Tytuł 1 — Ogółem 40 190 105 40 190 105 36 378 250 36 378 250 31 125 801,— 31 125 801,—


2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA Tytuł 3 — Ogółem 1 968 000 1 968 000 1 588 750 1 588 750 1 233 598,— 1 233 598,—

4 40

INNE DOCHODY INNE DOCHODY Tytuł 4 — Ogółem 350 000 350 000 450 000 450 000 936 823,— 936 823,—

5 50

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU FINANSOWEGO Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. 16 994 002 16 994 002 10 545 392,— 10 545 392,—

6 60

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW Tytuł 6 — Ogółem p.m. p.m. – 9 295 414 – 9 295 414 0,— 0,—

OGÓŁEM

42 508 105

46 115 588

43 841 614,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/45

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 19 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY Tytuł 1 — Ogółem p.m. 21 756 500 21 304 500 100 000 242 000 p.m. 103 000 7 000 p.m. 18 044 800 17 598 800 100 000 205 000 p.m. 134 000 7 000 13 645 964,— 64 136,— 160 139,— 0,— 117 500,— 1 535,— 0,— 13 989 274,—

2 20 21 22 23 24 25 27

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INFORMATYKA RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE Tytuł 2 — Ogółem 1 664 000 2 640 000 229 000 412 500 230 000 85 000 40 500 5 301 000 2 510 000 2 815 000 147 500 372 000 236 000 75 000 27 500 6 183 000 1 209 719,— 2 137 735,— 113 788,— 277 323,— 155 695,— 55 077,— 0,— 3 949 337,—

3 30 31

WYDATKI EKSPLOATACYJNE USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI WYDATKI NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ Tytuł 3 — Ogółem 12 424 605 18 000 12 442 605 12 793 200 p.m. 12 793 200 8 909 001,— 0,— 8 909 001,—

10 10 0

REZERWY ŚRODKI TYMCZASOWE Tytuł 10 — Ogółem 3 008 000 3 008 000 9 094 588 9 094 588 0,— 0,—

OGÓŁEM

42 508 105

46 115 588

26 847 612,—

L 91/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

CENTRUM TŁUMACZEŃ DLA ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2006 2007 2008 2006 Stanowiska czasowe 2007 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — 1 — 3 5 13 — 4 — — — 26 — — — 2 3 3 4 1 3 — — 16 42

— — 1 — 5 5 15 2 3 — — — 31 — — — 3 5 2 5 1 3 — — 19 50

— — 1 — 5 7 15 4 1 3 7 — 43 — — — 3 5 4 6 2 1 — — 21 64

— — 1 — 3 5 12 9 10 3 24 4 71 — — — 2 2 4 6 5 19 5 13 56 127

— 1 — — 3 9 6 11 8 6 27 12 83 — — — 1 3 6 5 10 21 9 12 67 150

— 1 — — 4 11 6 12 7 12 27 11 91 — — 1 1 3 6 6 11 27 9 14 78 169

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.