Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 47

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 47

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/47

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008 (2008/245/WE)

L 91/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 15 000 000 15 000 000 14 398 266 14 398 266 9 393 907,50 9 393 907,50


5 52

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ OGÓŁEM Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. 207 173 207 173 0,— 0,—

OGÓŁEM

15 000 000

14 605 439

9 393 907,50

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/49

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 19 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA MOBILNOŚĆ, WYMIANA PRACOWNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE REZERWA NA TYTUŁ 1 Tytuł 1 — Ogółem p.m. 6 926 000 6 350 000 230 000 17 000 104 000 210 000 15 000 p.m. 4 880 000 4 382 000 238 000 16 000 156 000 75 000 13 000 3 394 740,32 172 000,— 11 018,12 97 546,09 42 700,80 12 386,41 0,— 3 730 391,74

2 20 21 22 23 24 25 26 29

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE. WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE INFORMATYKA MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA BADANIA, ANALIZY, KONSULTACJE REZERWA NA TYTUŁ 2 Tytuł 2 — Ogółem p.m. 2 253 000 p.m. 35 000 p.m. 2 535 844 1 267 000 605 000 99 000 83 000 164 000 1 161 844 758 000 196 000 171 000 155 000 p.m. 94 000 410 561,57 221 845,83 85 177,14 37 572,91 79 487,34 0,— 78 510,— 0,— 913 154,79

3 31 32 33 34 39

WYDATKI OPERACYJNE SIECI BADANIA I STUDIA INFORMACJA I KOMUNIKACJA STOSUNKI ZE WSPÓLNOTAMI EUROPEJSKIMI REZERWA NA TYTUŁ 3 Tytuł 3 — Ogółem 1 380 000 150 000 1 485 000 640 000 2 166 000 5 821 000 2 842 000 1 800 000 1 156 000 993 329 p.m. 6 791 329 2 394 459,78 34 840,84 358 253,24 846 252,13 0,— 3 633 805,99

4 41 42

INNE WYDATKI PHARE RAXEN_BR RAXEN_CT Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. 0 191 093 191 093 165 195,23 163 725,77 328 921,—

OGÓŁEM

15 000 000

14 398 266

8 606 273,52

L 91/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

AGENCJĘ PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2008 2007 2006 2008 Stanowiska czasowe 2007 2006

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Suma A* AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST* Ogółem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 1 — 2 5 — 10 5 — 3 — — 26 — 1 — 1 9 1 1 9 — 1 — 23 49

— 1 — 1 5 — 11 2 — 3 — — 23 — 1 — 1 9 1 1 9 — 1 — 23 46

— 1 — — 5 — 6 — — 3 — — 15 — 1 — 1 8 1 1 9 — 1 — 22 37

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.