Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 51

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 51

Strona 1 z 2
2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/51

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008 (2008/246/WE)

L 91/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 20 000 000 20 000 000 23 960 000 23 960 000 20 200 000,— 20 200 000,—


2 20

POZOSTAŁE SUBWENCJE POZOSTAŁE SUBWENCJE Tytuł 2 — Ogółem 0 0 4 200 000 4 200 000 105 575,72 105 575,72

3 30

ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ŚRODKI POZOSTAŁE Z POPRZEDNICH LAT NA POKRYCIE WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH Tytuł 3 — Ogółem 0 0 599 000 599 000 0,— 0,—

4 40

RÓŻNE RÓŻNE Tytuł 4 — Ogółem 0 0 0 0 772 004,70 772 004,70

5 50

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONE CELE Tytuł 5 — Ogółem 214 199 000 214 199 000 213 000 000 213 000 000 256 008 192,50 256 008 192,50

OGÓŁEM

234 199 000

241 759 000

277 085 772,92

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/53 EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 19 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM POMOC SPOŁECZNA WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE REZERWA NA TYTUŁ 1 Tytuł 1 — Ogółem 14 796 000 275 000 226 500 88 500 30 000 6 000 0 15 422 000 14 796 000 275 000 226 500 88 500 30 000 6 000 0 15 422 000 17 752 500 560 000 229 000 114 000 30 000 6 000 10 000 18 701 500 17 752 500 560 000 229 000 114 000 30 000 6 000 10 000 18 701 500 16 570 849,25 16 834 279,06 464 549,36 146 376,33 90 163,38 27 178,14 4 680,55 0,— 426 141,63 150 681,86 59 588,38 26 759,23 4 634,22 0,—

17 303 797,01 17 502 084,38

2 20

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY REZERWA NA TYTUŁ 2 Tytuł 2 — Ogółem

3 280 500 230 000 161 000 386 500 437 000 83 000 0 4 578 000

3 280 500 230 000 161 000 386 500 437 000 83 000 0 4 578 000

3 660 000 640 000 318 000 472 000 644 500 113 000 10 000 5 857 500

3 660 000 640 000 318 000 472 000 644 500 113 000 10 000 5 857 500

3 281 837,80 278 492,32 235 894,08 359 928,45 468 927,58 79 823,98 0,— 4 704 904,21

3 236 377,97 349 543,84 253 867,31 315 914,12 412 849,50 82 003,38 0,— 4 650 556,12

21 22 23 24 25 29

3 31 32 33 34 35

PROJEKTY PROGRAMY DLA KOSOWA PROGRAMY DLA SERBII PROGRAMY DLA CZARNOGÓRY PROGRAMY DLA BYŁEJ JUGOSŁOWIAŃSKIEJ REPUBLIKI MACEDONII (FYROM) INNE ŹRÓDŁA Tytuł 3 — Ogółem 12 200 000 114 286 051 3 498 135 14 800 000 0 144 784 186 46 000 000 123 400 000 14 799 000 30 000 000 0 214 199 000 70 000 000 182 019 773 10 437 000 39 000 000 4 200 000 305 656 773 55 000 000 108 000 000 12 000 000 38 000 000 4 200 000 59 044 721,11 63 884 308,38 69 762 835,63 124 752 437,13 23 391 822,61 14 599 418,40 34 484 447,01 50 099 314,33 0,— 624 384,02

217 200 000 186 683 826,36 253 959 862,26

L 91/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA ODBUDOWY

WYDATKI (ciąg dalszy)

Tytuł Rozdział 4 40 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU NADWYŻKA DO WYKORZYSTANIA W NASTĘPNYM ROKU Tytuł 4 — Ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0,— 0,— 973 270,16 973 270,16

OGÓŁEM

164 784 186

234 199 000

330 215 773

241 759 000 208 692 527,58 277 085 772,92

2.4.2008

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.