Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 59

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 59

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/59

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008 (2008/247/WE)

L 91/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 66 400 000 66 400 000 52 207 306 52 207 306 36 407 900,— 36 407 900,—


2 20

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH EFSA Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

3 30

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

4 40

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90 91

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 129 469 129 469 0,— 0,— 0,—

OGÓŁEM

66 400 000

52 336 775

36 407 900,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/61

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW OPIEKA SPOŁECZNA WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI Tytuł 1 — Ogółem 31 714 000 554 000 637 000 905 000 194 000 80 000 34 084 000 22 471 271 266 828 519 809 558 729 216 982 26 151 24 059 770 16 452 467,— 323 000,— 259 297,— 518 782,— 141 647,— 26 324,— 17 721 517,—

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Ogółem 4 273 000 2 975 000 253 000 300 000 621 000 290 000 8 712 000 4 013 500 2 175 000 1 718 887 319 366 601 286 519 331 9 347 370 2 513 875,— 2 250 381,— 1 190 819,— 181 188,— 390 569,— 510 601,— 7 037 433,—

3 30 31 32 33 34 35

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z WŁADZAMI OCENA RYZYKA WSPÓŁPRACA I POMOC NAUKOWA KOMITET NAUKOWY I FORUM DORADCZE STOSUNKI ZEWNĘTRZNE KOMUNIKATY WSPARCIE OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 9 830 000 4 625 000 1 279 000 810 000 2 416 000 4 644 000 23 604 000 9 192 575 2 266 585 1 300 000 705 306 2 671 000 2 664 700 18 800 166 4 987 377,— 1 708 084,— 591 275,— 949 928,— 1 150 013,— 2 262 273,— 11 648 950,—

OGÓŁEM

66 400 000

52 207 306

36 407 900,—

L 91/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKI URZĄD DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska czasowe Stanowiska stałe

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe

2006 Stanowiska czasowe Stanowiska stałe

2007

2008 Stanowiska czasowe

A*16 A*15 A*14 A*13 A*12 A*11 A*10 A*9 A*8 A*7 A*6 A*5 Razem A* B*11 B*10 B*9 B*8 B*7 B*6 B*5 B*4 B*3

— — — — — — — 1 — 1 — — 2 — — — — — — — 1 —

— 1 2 — 8 19 — 14 29 28 21 17 139 — — — — 4 — 16 4 12

— — 1 — 1 — 1 1 — 1 1 — 6 — — — — — — 2 — — — 2

— 1 1 — 12 16 2 21 30 35 22 20 160 — — — 1 5 2 20 30 20 21 31 130 — — — — — — — — 290 300

AD*16 AD*15 AD*14 AD*13 AD*12 AD*11 AD*10 AD*9 AD*8 AD*7 AD*6 AD*5 Razem AD AST*11 AST*10 AST*9 AST*8 AST*7 AST*6 AST*5 AST*4 AST*3 AST*2 AST*1 Razem AST

— — — — 1 — 1 1 — 1 1 — 5 — — — — — — 2 — — — 2 4 — — — — — — — —

— 1 2 — 12 14 2 26 31 42 26 24 180 — — — 1 5 3 16 35 21 29 36 146 — — — — — — — — 326

Razem B* C*7 C*6 C*5 C*4 C*3 C*2 C*1 Razem C* Razem Razem

1 — — — 1 — — — 1 4 250

36 — — — 20 2 18 31 71 246

4 — — — — — — — — 10

Razem

9 335

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.