Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 63

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 63

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/63

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008 (2008/248/WE)

L 91/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

DOCHODY

Tytuł Rozdział Rok budżetowy 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006


2 20

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem 44 435 000 44 435 000 47 025 000 47 025 000 48 249 058 48 249 058 48 249 058 44 738 440,— 44 738 440,— 48 249 058 44 738 440,— 44 738 440,—

OGÓŁEM

44 435 000

47 025 000

48 249 058

48 249 058 44 738 440,— 44 738 440,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/65

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 16 17 Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA ŚRODKI SOCJALNE PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 14 615 000 1 240 000 150 000 640 000 375 000 40 000 17 060 000 14 615 000 1 240 000 150 000 640 000 375 000 40 000 17 060 000 13 221 820 1 019 212 190 281 464 500 375 000 49 445 15 320 258 13 221 820 1 019 212 190 281 464 500 375 000 49 445 92 202,— 76 475,— 9 917 541,— 2 257 394,— 135 691,— 302 042,— 8 519 258,— 1 644 255,— 107 266,— 39 813,—

15 320 258 12 704 870,— 10 387 067,—

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE ZAKUPY INFORMATYCZNE RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA Tytuł 2 — Ogółem 1 000 000 780 000 390 000 200 000 200 000 170 000 2 740 000 1 000 000 780 000 390 000 200 000 200 000 170 000 2 740 000 1 414 114 1 284 690 78 455 133 512 134 113 134 821 3 179 705 1 414 114 1 284 690 78 455 133 512 134 113 134 821 3 179 705 1 383 667,— 644 946,— 104 133,— 150 921,— 113 179,— 152 880,— 2 549 726,— 1 298 331,— 316 817,— 37 850,— 125 369,— 85 807,— 79 734,— 1 943 908,—

3 31 32 33 34 35 36 37 38

WYDATKI OPERACYJNE OPRACOWYWANIE BAZ DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE POSIEDZENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI WYDATKI NA TŁUMACZENIA PISEMNE BADANIA WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI SZKOLENIA DOTYCZĄCE KWESTII MORSKICH PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM Tytuł 3 — Ogółem 3 200 000 200 000 785 000 200 000 900 000 700 000 650 000 18 000 000 24 635 000 3 440 000 200 000 785 000 200 000 1 000 000 700 000 650 000 20 250 000 27 225 000 1 399 306 132 590 1 219 789 130 000 982 607 723 990 160 777 25 000 000 29 749 059 1 194 174 132 590 1 213 918 130 000 1 193 610 723 990 160 777 1 682 572,— 165 516,— 961 046,— 130 000,— 990 381,— 573 028,— 189 830,— 792 502,— 158 326,— 273 709,— 120 487,— 522 960,— 387 080,— 83 637,— 9 299 697,—

25 000 000 14 340 209,—

29 749 059 19 032 582,— 11 638 398,—

OGÓŁEM

44 435 000

47 025 000

48 249 022

48 249 022 34 287 178,— 23 969 373,—

L 91/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

Tabela zatrudnienia

2008 Stanowiska stałe Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2007 Stanowiska czasowe Stanowiska stałe 2006 Stanowiska czasowe

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Stopień AD razem AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Stopień AST razem Suma Razem 1 6 165 1 1 1 1 3 8 10 15 13 6 1 10 1 10 153 1 1 1 3 8 10 15 14 6 58 143 1 10 132 1 1 2 3 3 10 11 12 6 48 122 5 1 2 1 1 1 1 2 8 10 16 16 15 14 11 7 101 9 1 2 1 5 1 1 1 6 7 12 15 14 12 9 7 85 9 5 1 1 2 1 1 1 5 6 9 18 9 9 8 7 74

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 63 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.