Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 67

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 67

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/67

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008 (2008/249/WE)

L 91/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI Tytuł 1 — Ogółem 53 350 000 53 350 000 42 800 000 42 800 000 33 236 250,— 33 236 250,—


2 20

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 2 — Ogółem 30 000 000 30 000 000 26 530 000 26 530 000 31 454 377,— 31 454 377,—

3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem 1 620 000 1 620 000 1 404 000 1 404 000 453 200,— 453 200,—

4 40

INNE SKŁADKI INNE SKŁADKI Tytuł 4 — Ogółem 500 000 500 000 836 000 836 000 1 200 066,36 1 200 066,36

5 50

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA Tytuł 5 — Ogółem 700 000 700 000 418 000 418 000 487 776,98 487 776,98

6 60

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 6 — Ogółem 85 000 85 000 57 000 57 000 0,— 0,—

7 70

KOREKTY BUDŻETOWE KOREKTY BUDŻETOWE Tytuł 7 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/69

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 13 14 17 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA PRZYJĘCIA I IMPREZY Tytuł 1 — Ogółem 43 711 000 1 830 000 120 000 1 439 000 10 000 47 110 000 31 450 000 1 580 000 45 000 620 000 50 000 33 745 000 21 814 260,02 1 812 826,32 68 833,51 285 040,26 20 219,45 24 001 179,56

2 20 21 22 23 24

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA Tytuł 2 — Ogółem 5 670 000 3 390 000 293 000 889 000 970 000 11 212 000 5 350 000 2 665 000 538 000 756 000 580 000 9 889 000 3 850 041,27 2 452 090,98 338 370,98 461 391,48 357 885,98 7 459 780,69

3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDAWANIE CERTYFIKATÓW DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI STWORZENIE BAZY DANYCH INFORMACJA I PUBLIKACJE WYDATKI NA POSIEDZENIA KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW WYJAZDY SŁUŻBOWE, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE SZKOLENIA TECHNICZNE DZIAŁANIA DYREKCJI WYKONAWCZEJ Tytuł 3 — Ogółem 13 305 000 570 000 3 000 000 370 000 765 000 1 331 000 2 199 000 4 386 000 537 000 970 000 27 433 000 17 881 000 700 000 2 730 000 270 000 690 000 720 000 900 000 3 230 000 280 000 510 000 27 911 000 24 880 000,— 95 718,23 1 404 269,22 84 278,04 417 136,99 404 131,37 659 178,— 2 156 289,09 23 820,— 480 900,78 30 605 721,72

4 40 41

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI PROGRAMY BADAWCZE Tytuł 4 — Ogółem 500 000 p.m. 500 000 500 000 p.m. 500 000 0,— 0,— 0,—

5 50

INNE WYDATKI REZERWA Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. 0 0 0,— 0,—

OGÓŁEM

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

L 91/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA LOTNICZEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska stałe 2008 2007 2006 (*) 2008 Stanowiska czasowe 2007 2006 (*)

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— 5 2 9 21 32 34 72 62 64 37 6 344 — — — — 1 3 10 29 30 29 6 108 452

— 5 1 7 19 32 16 80 29 73 68 32 362 — — — — 1 2 7 23 25 37 10 105 467

— 5 10 5 20 28 30 47 29 21 48 2 245 — — — — 10 19 10 19 15 10 0 83 328

(*) W celu ułatwienia porównań z poprzednimi latami stanowiska w latach 2006 oraz 2005 zaklasyfikowano zgodnie ze strukturą zaszeregowania, która weszła w życie w dniu 1 maja 2006 r., wspólnie ujmując stanowiska AST uprzednio podzielone — o tym samym stopniu zaszeregowania — między wcześniejszą kategorią C* i B*.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 67 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.