Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 75

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 75

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/75

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008 (2008/251/WE)

L 91/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA Z KOMISJI SUBWENCJA Z KOMISJI Tytuł 2 — Ogółem 18 000 000 18 000 000 14 744 100 14 744 100 12 405 715,89 12 405 715,89


3 30

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH WKŁAD PAŃSTW TRZECICH Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

9 90 99

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW Tytuł 9 — Ogółem 1 900 900 1 900 900

OGÓŁEM

18 000 000

16 645 000

12 405 715,89

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/77 EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 17 19 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE EMERYTURY Tytuł 1 — Ogółem 11 710 000 11 225 000 170 000 175 000 130 000 10 000 p.m. 9 498 600 8 991 760 160 000 234 751 105 460 6 629 6 613 402,65 125 911,46 77 263,37 0,— 3 874,54 0,— 6 820 452,02

2 20 21 22 23 24 25

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE PRZETWARZANIE DANYCH RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE POCZTA I TELEKOMUNIKACJA POSIEDZENIA I KOSZTY POWIĄZANE Tytuł 2 — Ogółem 810 000 317 000 141 000 83 000 101 000 125 000 1 577 000 555 200 692 100 254 700 114 500 106 000 75 000 1 797 500 507 878,04 605 556,71 158 903,82 41 518,16 78 547,59 44 108,64 1 436 512,96

3 30 31

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 881/2004 WYDATKI OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 3 530 000 1 183 000 4 713 000 2 660 860 787 140 3 448 000 2 208 520,77 945 798,66 3 154 319,43

9 99

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW Tytuł 9 — Ogółem 1 900 900 1 900 900 57 000,— 57 000,—

OGÓŁEM

18 000 000

16 645 000

11 468 284,41

L 91/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKA AGENCJA KOLEJOWA

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska na czas nieokreślony 2006 2007 2008 2006 Stanowiska na czas określony 2007 2008

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Suma częściowa AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Suma częściowa AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — 6 — 2 11 27 25 — — 72 — — — — — — 2 6 5 5 5 23 95

— — 1 — — — — 14 33 — — 26 74 — — — — 2 — — 8 5 — 13 28 102

— 1 — — — — 2 21 29 — 9 21 83 — — — 1 1 — 2 7 6 3 13 33 116

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 75 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.