Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 83

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 83

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/83

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008 (2008/253/WE)

L 91/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 10 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA ZE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ Tytuł 1 — Ogółem 41 203 000 41 203 000 36 027 000 36 027 000 27 749 000,— 27 749 000,—


2 20 21 22 23 24 25

DOCHODY RÓŻNE DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMOŚCI DOCHODY Z WYNAJMU DOCHODY I ODSZKODOWANIA ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW DAROWIZNY I ZAPISY DOCHODY Z ULOKOWANYCH FUNDUSZY, ODSETKI BANKOWE I INNE; DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE Tytuł 2 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,— 0,—

OGÓŁEM

41 203 000

36 027 000

27 749 000,—

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/85

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 13 14 15 16 17 Treść Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

PERSONEL PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE INFRASTRUKTURA SOCIALNO-MEDYCZNA WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW SŁUŻBY SOCJALNE KOSZTY PRZYJĘĆ I REPREZENTACJI Tytuł 1 — Ogółem 23 355 000 400 000 607 000 p.m. 140 000 5 000 24 507 000 20 079 000 442 000 482 000 p.m. 0 5 000 21 008 000 15 498 187,39 270 000,— 252 358,— 0,— 0,— 5 000,— 16 025 545,39

2 20 21 22 23 24 25 26

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE PRZETWARZANIE DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA KOSZTY POSIEDZEŃ I ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ KOSZTY ADMINISTRACYJNE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ Tytuł 2 — Ogółem 5 026 500 2 542 000 383 500 289 000 695 000 p.m. 7 760 000 16 696 000 3 806 472 2 564 000 418 000 294 000 614 000 p.m. 7 322 528 15 019 000 3 184 977,— 2 520 121,51 268 961,95 165 135,96 467 812,50 0,— 3 763 963,62 10 370 972,54

OGÓŁEM

41 203 000

36 027 000

26 396 517,93

Uwagi Budżet 2007: Niniejsza kolumna obejmuje zmiany wprowadzone w dniu 22 października 2007 r. w ramach przyjęcia drugiego budżetu korygującego przez komitet zarządzający oraz operacje przeniesienia zatwierdzone przez komitet zarządzający w grudniu.

L 91/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

AGENCJA WYKONAWCZA DS. EDUKACJI, KULTURY I SEKTORA AUDIOWIZUALNEGO

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Etaty stałe 2008 2007 2006 2008 Etaty czasowe 2007 2006

AD 16 AD 15 AD 14 AD 13 AD 12 AD 11 AD 10 AD 9 AD 8 AD 7 AD 6 AD 5 Razem AD AST 11 AST 10 AST 9 AST 8 AST 7 AST 6 AST 5 AST 4 AST 3 AST 2 AST 1 Razem AST Razem

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

— — 1 — 6 6 1 22 14 9 3 1 63 — 3 — — 2 3 5 6 9 — — 28 91

— — 1 — 5 7 1 19 11 4 1 6 55 — 3 — — 2 4 4 4 11 — — 28 83

— — 1 4 9 21 8 0 6 — — — 49 — 5 — 8 9 4 — — — — — 26 75

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 83 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 95 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.