Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 95

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

Data ogłoszenia:2008-04-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 95

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/95

Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 (2008/256/WE)

L 91/96

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

DOCHODY

Tytuł Rozdział 2 20 Treść Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007 Rok budżetowy 2006

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW Tytuł 2 — Ogółem 22 560 000 22 560 000 436 467 333 436 467 333 7 026 214,20 7 026 214,20


9 90

DOCHODY RÓŻNE DOCHODY RÓŻNE Tytuł 9 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

22 560 000

436 467 333

7 026 214,20

2.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 91/97 EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

WYDATKI

Tytuł Rozdział Środki 2008 Treść Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Środki 2007 Wynik 2006

1 11 12 13 14 17

PERSONEL WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM KOSZTY REKRUTACJI PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE WYDATKI NA SZKOLENIA WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE Tytuł 1 — Ogółem 5 260 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 950 000 5 260 000 80 000 500 000 100 000 10 000 5 950 000 3 525 000 136 000 277 000 89 000 8 000 4 035 000 3 525 000 136 000 277 000 89 000 8 000 4 035 000 481 950,30 262 035,09 156 196,02 18 460,85 2 000,— 920 642,26 481 950,30 13 535,37 25 324,64 1 459,58 0,— 522 269,89

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE WYDATKI NA POSIEDZENIA Tytuł 2 — Ogółem

20

690 000 280 000

690 000 280 000

410 000 240 000

410 000 240 000

403 856,27 231 964,58

135 445,23 26 060,—

21 22

20 000 200 000

20 000 200 000

13 000 115 000

13 000 115 000

0,— 235 000,—

0,— 19 895,50

23 24

50 000 270 000 1 510 000

50 000 270 000 1 510 000

38 000 198 000 1 014 000

38 000 198 000 1 014 000

3 768,17 185 433,18 1 060 022,20

0,— 476,12 181 876,85

25

3 31 32 39

WYDATKI OPERACYJNE WYDATKI NA BADANIA KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ DZIAŁANIA OPERACYJNE Tytuł 3 — Ogółem 3 100 000 3 000 000 100 000 3 000 000 100 000 12 000 000 15 100 000 2 455 000 95 000 428 868 333 431 418 333 2 455 000 95 000 428 868 333 431 418 333 1 122 025,— 4 507,09 0,— 1 126 532,09 0,— 0,— 0,— 0,—

OGÓŁEM

10 560 000

22 560 000

436 467 333

436 467 333

3 107 196,55

704 146,74

L 91/98

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.4.2008

EUROPEJSKIM ORGANEM NADZORU GNSS

Tabela zatrudnienia

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska czasowe 2008 2007

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Total AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Total AST Ogółem

— — 1 — 2 2 3 1 12 12 9 2 44 — — — — — — — 1 2 — 3 6 50

— — 1 3 — 3 2 3 13 14 2 — 41 — — — — — 1 1 — 1 2 — 5 46

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 91 POZ 95 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L91 - 107 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 103 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 99 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 91 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Programu Zdrowia Publicznego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 87 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 83 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 79 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 75 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 71 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 67 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 63 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 59 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 51 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Odbudowy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 47 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 43 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 37 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 33 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 29 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 25 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 21 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 15 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 9 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 5 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2008

 • Dz. U. L91 - 1 z 20082.4.2008

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2008

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.