Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Data ogłoszenia:2008-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 3

Strona 1 z 27
8.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 95/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Gatunki Gazella cuvieri (wcześniej wymieniony w załączniku III), Gazella leptoceros (wcześniej wymieniony w załączniku III) oraz Pristidae spp. (z wyjątkiem Pristis microdon) zostały włączone do załącznika I konwencji.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Gatunki Anguilla anguilla (z datą wejścia w życie 13 marca 2009 r.), Caesalpinia echinata (z przypisem) oraz Pristis microdon (z przypisem) zostały włączone do załącznika II konwencji.

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 3,

(8)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Podczas czternastej sesji Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej dalej „konwencją”), która odbyła się w Hadze (Królestwo Niderlandów) w czerwcu 2007 r., do załączników konwencji wprowadzono pewne zmiany.

(2)

Gatunek Agave arizonica został skreślony z załącznika I konwencji.

(3)

Gatunki Pereskia spp., Pereskiopsis spp., Quiabentia spp. i Shortia galacifolia zostały skreślone z załącznika II konwencji.

Zmieniono przypisy do zawartych w załączniku II konwencji wpisów dotyczących gatunków Loxodonta africana (populacje Botswany, Namibii, RPA i Zimbabwe), Vicugna vicugna (populacja Boliwii), Adonis vernalis, Agave victoriae-reginae, Aloe spp., Anacampseros spp., Aquilaria spp., Avonia spp., Beccariophoenix madagascariensis, Bowenia spp., Caryocar costaricense, Cibotium barometz, Cistanche deserticola, Cyathea spp., Cycadaceae spp., Cyclamen spp., Dicksonia spp., Didiereaceae spp., Dionaea muscipula, Dioscorea deltoidea, Euphorbia spp., Fouquieria columnaris, Galanthus spp., Gonystylus spp., Guaiacum spp., Gyrinops spp., Hedychium philippinense, Hydrastis canadensis, Lewisia serrata, Nardostachys grandiflora, Neodypsis decaryi, Nepenthes spp., Orchidaceae spp., Oreomunnea pterocarpa, Orothamnus zeyheri, Pachypodium spp., Panax ginseng, Panax quinquefolius, Picrorhiza kurrooa, Platymiscium pleiostachyum, Podophyllum hexandrum, Protea odorata, Prunus africana, Pterocarpus santalinus, Rauvolfia serpentina, Sarracenia spp., Sternbergia spp., Swietenia humilis, Taxus chinensis, Taxus fuana, Taxus cuspidata, Taxus sumatrana, Taxus wallichiana, Tillandsia harrisii, Tillandsia kammii, Tillandsia kautskyi, Tillandsia mauryana, Tillandsia sprengeliana, Tillandsia sucrei, Tillandsia xerographica, Welwitschia mirabilis, Zamiaceae spp. oraz przypisy do wpisów zawartych w załączniku III konwencji, dotyczących gatunków Gnetum montanum, Magnolia liliifera var. obovata, Meconopsis regia, Podocarpus neriifolius, Tetracentron sinense.

(4)

Brazylijska populacja Melanosuchus niger oraz gatunek Nolina interrata zostały przeniesione z załącznika I do załącznika II konwencji.

(9)

(5)

Gatunki Nycticebus spp. oraz Heloderma horridum charlesbogerti zostały przeniesione z załącznika II do załącznika I konwencji.

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1332/2005 (Dz.U. L 215 z 19.8.2005, s. 1).

Przed czternastym spotkaniem Konferencji Stron Konwencji do załącznika III konwencji włączono następujące gatunki: Haliotis midae na wniosek RPA, Macrochelys temminckii oraz Graptemys spp. na wniosek USA, Dipteryx panamensis na wniosek Nikaragui (obecnie w załączniku III na wniosek Kostaryki). Po czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji do załącznika III konwencji włączono następujące gatunki: Bulnesia sarmientoi (z przypisem) na wniosek Argentyny, Cervus elephus barbarus oraz Gazella dorcas na wniosek Algierii, oraz gatunki Dalbergia i Cedrela odorata (z przypisami) na wniosek Gwatemali.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L95 - 66 z 20088.4.2008

    Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi

  • Dz. U. L95 - 63 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

  • Dz. U. L95 - 1 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.