Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 66

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi

Data ogłoszenia:2008-04-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 66

L 95/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.4.2008

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2008/288/WPZiB z dnia 7 kwietnia 2008 r. przedłużające obowiązywanie środków ograniczających wobec niektórych urzędników z Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Przedłuża się obowiązywanie wspólnego 2006/276/WPZiB do dnia 10 kwietnia 2009 r. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane stanowiska

W dniu 10 kwietnia 2006 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2006/276/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi (1). Środki te wygasają z dniem 10 kwietnia 2008 r. Ze względu na sytuację na Białorusi obowiązywanie wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB należy przedłużyć o kolejne 12 miesięcy. Rada będzie na bieżąco weryfikowała zasadność wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB. Zależnie od rozwoju sytuacji politycznej na Białorusi, zwłaszcza gdy zostaną uwolnieni wszyscy więźniowie polityczni, Rada przyjmie zmiany odnośnych załączników do wspólnego stanowiska 2006/276/WPZiB,

(2)

(3)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 7 kwietnia 2008 r. W imieniu Rady

R. ŽERJAV

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2006, s. 5. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/173/WPZiB (Dz.U. L 79 z 20.3.2007, s. 40).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 95 POZ 66 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L95 - 63 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 319/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

  • Dz. U. L95 - 3 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 318/2008 z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

  • Dz. U. L95 - 1 z 20088.4.2008

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 317/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.