Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 13

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 13

Strona 13 z 16

Kwota subsydium rozłożonego w ten sposób została wyrażona jako odsetek całkowitej sprzedaży Hynix w 2005 r. Przy zastosowaniu stóp procentowych obowiązujących w Korei podczas okresu objętego dochodzeniem przeglądowym subsydium stanowiące podstawę środków wyrównawczych wraz z odsetkami wynosi 6,8 %. Jednakże mając na uwadze, że konwersja długu na kapitał zakładowy jest jednorazowym subsydium rozłożonym w danym okresie oraz uwzględniając, że taki okres rozpoczyna się z dniem faktycznego otrzymania korzyści, należy uznać, iż okres ten upłynął w dniu 31 grudnia 2007 r.


(63)

Jak wskazano w powyższym motywie 50 refinansowanie długu i konwersja odsetek w dług główny zostały potraktowane jako pożyczki i są uważane za powtarzalne subsydium. Przedsiębiorstwo utrzymywało, że zwróciło subsydium otrzymane podczas restrukturyzacji z grudnia 2002 r., kiedy dokonało refinansowania długu w lipcu 2005 r. na rzecz konsorcjum koreańskich i pozostałych banków (zob. poniższe motywy 75 i 76). Hynix wskazuje, że refinansowanie, które posłużyło do zaciągnięcia nowego długu w celu spłacenia długu w ramach nowej restrukturyzacji i które przyczyniło się do wyjścia poza zakres CRPA, spowodowało

L 96/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

wygaśnięcie subsydium. Kiedy w 2005 r. dokonano refinansowania, Hynix stał się rentowny i uzyskał rating BBB+ zgodnie z Korea Investors Service Inc. Refinansowanie długu przez Hynix na warunkach komercyjnych istotnie spowodowało ustanie subsydium, a tym samym korzyści. W konsekwencji uznaje się, że od dnia 13 lipca 2005 r. refinansowanie długu i konwersja odsetek w dług główny przestały przynosić korzyści Hynix.

przez CVC Partners – prywatny fundusz kapitałowy zarządzany przez Citigroup Venture Capital. Finansowanie zakupu wyniosło 481,3 mld KRW ceny zakupu i przyjęło głównie formę przelewu długu Hynix na MagnaChip – przedsiębiorstwo utworzone w celu zakupu aktywów System IC. Wierzyciele przenieśli swoje niezabezpieczone długi Hynix na MagnaChip przy stopie dyskontowej wynoszącej 21 %, lecz zabezpieczone długi zostały przejęte przez nowe przedsiębiorstwo bez żadnych koncesji.

XI. Inne domniemane systemy subsydiów Sprzedaż BOE-Hydis

(64) (68)

W styczniu 2003 r. Hynix sprzedał za około 380 mln USD część swojego przedsiębiorstwa zajmującą się wyświetlaczami ciekłokrystalicznymi („Hydis”) chińskiemu przedsiębiorstwu – Beijing Orient Electronics Technology Group Co. Limited („BOE”). Zakup był w dużej mierze finansowany pożyczkami udzielonymi przez banki będące wierzycielami Hynix, mianowicie KEB, KDB, Woori Bank i Hyundai Marine and Fire Insurance („HMFI”), które łącznie pożyczyły 188 mln USD nowemu przedsiębiorstwu – BOE-Hydis – utworzonemu w celu zakupu aktywów.

(65)

Przemysł wspólnotowy twierdził, że RRK powierzył i nakazał koreańskim bankom udzielenie finansowania na zasadach preferencyjnych, aby umożliwić BOE zakup aktywów, a tym samym zagwarantować Hynix konieczny zastrzyk gotówki.

(69)

Przemysł wspólnotowy twierdził, że dyskontowany przelew długu był równy kwocie subsydium stanowiącego podstawę środków wyrównawczych. Zważywszy, że MagnaChip przejęła dług w wysokości 481,3 mld KRW i zapłaciła gotówką 481,3 mld KRW, aby ustalić, iż transakcja ta wiązała się z wkładem finansowym, należy znaleźć dowody na powierzenie lub nakazanie podjęcia działań przez MagnaChip/CVC Partners. Nie uzyskano jednak żadnych takich informacji. Uczestnictwo wierzycieli w dyskontowanym przelewie długu było dobrowolne. Podobnie jak w przypadku sprzedaży BOE-Hydis, finansowanie nie było zapewnione przez Hynix, lecz przez osobę trzecią, a w związku z tym nie ma dowodów na to, że Hynix uzyskał korzyści. Dlatego też dyskontowany przelew długu na MagnaChip nie jest uważany za subsydium w rozumieniu art. 2 rozporządzenia podstawowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.