Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 16

Przemysł wspólnotowy twierdził, że RRK zamierzał pierwotnie zmienić przepisy prawa z mocą od marca 2003 r., co sprawiłoby, iż nadwyżki z przeprowadzonej przez Hynix w ramach nowej restrukturyzacji konwersji długu na kapitał podlegałyby opodatkowaniu. Przemysł wspólnotowy utrzymywał, że w następstwie skargi od przynajmniej jednego z trzech przedsiębiorstw, które bezpośrednio odczuły tę zmianę przepisów i w których skład wchodziło m.in. przedsiębiorstwo Hynix, RRK odroczył wejście w życie nowych uregulowań do dnia 1 stycznia 2004 r. Hynix wskazał, iż odroczenie terminu wdrożenia nowych przepisów zostało dokonane przez RRK, gdy zdał on sobie sprawę z tego, że natychmiastowe wejście w życie byłoby sprzeczne z zasadą nieretroaktywności i stałą praktyką, zgodnie z którą przepisy podatkowe wchodzą w życie na początku roku podatkowego.


W lipcu 2005 r. Hynix przeprowadził refinansowanie długu w wysokości 1,2 bln KRW i nie był już objęty zakresem CRPA. Refinansowanie wiązało się z terminową pożyczką wynosząca 500 mln USD, zaciągniętą poprzez emisję akcji na giełdzie w Nowym Jorku (New York Stock Exchange) oraz 250 mld KRW i 550 mln USD w ramach umowy kredytu odnawialnego przy uczestnictwie banków koreańskich i zagranicznych („refinansowanie z lipca 2005 r.”). Przemysł wspólnotowy utrzymywał, że wymienione refinansowanie wiąże się z kolejnym subsydium, ponieważ Hynix był wciąż bardzo zadłużonym przedsiębiorstwem, dla którego żadne finansowanie rynkowe nie było dostępne. Do lipca 2005 r. sytuacja Hynix znacznie poprawiła się, aczkolwiek jego zadłużenie było wciąż wysokie. Przedsiębiorstwo to osiągało zyski, a jego rating kredytowy był na poziomie BBB+. Dostępne informacje wskazują, że warunki finansowania oferowane przez banki koreańskie nie były sprzeczne z jego ratingiem. Ponadto stopień uczestnictwa banków zagranicznych przemawia za wnioskiem Hynix, zgodnie z którym refinansowanie było dokonane na warunkach komercyjnych. W dodatku nie ma dowodów na to, że RRK powierzył lub nakazał koreańskim bankom udzielenie pożyczek na rzecz Hynix w związku z tym refinansowaniem. Dlatego też refinansowanie z lipca 2005 r. nie jest uważane za subsydium w rozumieniu art. 2 rozporządzenia podstawowego. XII. Wnioski dotyczące środków

(76)

(74)

Przemysł wspólnotowy powtórzył swoje zarzuty w uwagach przedstawionych po ujawnieniu zasadniczych faktów i ustaleń wynikających z dochodzenia. Jednakże nie ma wystarczających dowodów świadczących o zamiarze zagwarantowania przez RRK, że nadwyżka Hynix z konwersji długu na kapitał nie będzie opodatkowana lub na to, że rzekome preferencyjne traktowanie miało szczególny charakter w rozumieniu art. 3 rozporządzenia podstawowego. Ponadto wątpliwe jest, czy Hynix uzyskał jakiekolwiek korzyści w związku ze zwolnieniem podatkowym, zważywszy na wielkość jego strat operacyjnych netto i na to, że mogły one zostać przeniesione jedynie na kolejny okres wynoszący pięć lat. Hynix ostatecznie osiągnął zyski w 2005 r., lecz jego straty były tak duże, że nawet jeżeli uznać nadwyżkę wynikającą z konwersji długu na kapitał za podlegający opodatkowaniu dochód, pozostała część jego strat z lat ubiegłych była wciąż wystarczająca, by pochłonąć zyski zrealizowane w 2005 r., w związku z tym Hynix nie uzyskałby żadnych korzyści podczas (lub przed) OD. Ponadto, jako że korzyść z konwersji długu na kapitał została zrównoważona w ujęciu „brutto”, tj. bez uwzględniania potencjalnego wpływu opodatkowania, jakiekolwiek korzyści związane z omawianym preferencyjnym

(77)

Uznano, że korzyść z subsydiów objętych środkami wyrównawczymi w ramach pierwotnego dochodzenia została otrzymana w dniu 1 stycznia 2001 r. i była rozłożona na okres pięciu lat, który odpowiada zwykłemu okresowi amortyzacji aktywów w przemyśle półprzewodników.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 35 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.