Logowanie

Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230) (1)

Data ogłoszenia:2008-04-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 35

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 kwietnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym i mleczarskim w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1230)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/290/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.


(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z załącznika do decyzji 2007/716/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 2007/716/WE z dnia 30 października 2007 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii, przewidziane w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2). Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach przechodzących transformację. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Bułgarii niektóre zakłady w sektorach mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 33). (2) Dz.U. L 289 z 7.11.2007, s. 14.

L 96/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.4.2008

ZAŁĄCZNIK WYKAZ ZAKŁADÓW, KTÓRE SKREŚLA SIĘ Z ZAŁĄCZNIKA DO DECYZJI 2007/716/WE Zakłady mięsne

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

26 46 79 84 85 86 93 114 118 119 131 136 195 196 223 224 238 248 263 292 299

BG 0801003 BG 1501008 BG 2501014 BG 2701013 BG 2701013 BG 2701013 BG 0302007 BG 1202004 BG 1602002 BG 1702001 BG 2302004 BG 0105002 BG 2205087 BG 2205088 BG 0304034 BG 0304035 BG 0604001 BG 0804022 BG 120415 BG 1604037 BG 1604047

„PE-EM” OOD „Evrones” OOD „Mesni produkti” OOD „Rodopa Shumen 1884” AD „Rodopa miyt” EOOD „Rodopa konserv” EOOD ET „Edi-Valya Ivanova” „Agentsiya Bulsay” EOOD „Ter-M” EOOD „Pilko” EOOD „Galus Treid” OOD „Primo Treyd” EOOD AD „Evrofrigo” „Maksimum-69” OOD „Pikant” OOD „Emil Iliev” EOOD „Lalov i Vachev” EOOD „Orehite G” OOD „Gala” EOOD „Dil TUR” AD EOOD „Dimitar Madzharov”

s. Senokos obl. Dobrich gr. Levski s. Zdravets obsht. Targovishte gr. Shumen, ul. „Industrialna” gr. Shumen, ul. „Industrialna” gr. Shumen, ul. „Industrialna” gr. Varna ul. „Mladezhka” 38 gr. Berkovitsa ul. „Kazanite” 1 gr. Parvomay kv. Debar gr. Razgrad Industrialna zona gr. Kostinbrod gr. Sandanski Glaven pat E79, Mestnost „Druma” gr. Sofia ul. „Malashevska” 1 gr. Sofia ul. „Obikolna” gr. Varna ul. „Hristo Smirnenski” 33 s. Topoli obl. Varna gr. Vratza Hranitelnovkusova zona, partsel 14 gr. Dobrich gr. Montana ul. „21 vek” 10 gr. Plovp kv. Proslav ul. „Elena” 3 gr. Plovp ul. „Golyamo Konarsko shoes”

9.4.2008

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 96/37

Zakłady mleczarskie

Nr Numer weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

7 8 14 17 51 56 59 61 70

BG 0812009 BG 0812019 BG 1312011 BG 1612009 BG 1612040 BG 2112001 BG 2512017 BG 2812025 BG 212047

„Serdika-90” AD „Filipopolis-RK” OOD „Eko-F” EAD „D. Madzharov-2” EOOD „Mlechni produkti” OOD „Rodopeya-Belev” EOOD „YUES-Komers” OOD „Sakarela” OOD „Komplektstroy” EOOD

gr. Dobrich ul. „25 septemvri” 100 s. Zheglartsi s. Karabunar gr. Stamboliyski ul. „Grobarska” 3 s. Manole gr. Smolyan ul. „Trakya” 15 s. Golyamo Gradishte ul. „Radetski” 2 gr. Yambol ul. „Preslav” 269 s. Veselie

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2008 NR 96 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L96 - 29 z 20089.4.2008

  Decyzja Komisji z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu „Bt 63” w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1208) (1)

 • Dz. U. L96 - 15 z 20089.4.2008

  Dyrektywa Komisji 2008/47/WE z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 75/324/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dozowników aerozoli (1)

 • Dz. U. L96 - 13 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 321/2008 z dnia 8 kwietnia 2008 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L96 - 1 z 20089.4.2008

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 r. uchylające cło wyrównawcze nałożone na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych znanych jako DRAM (pamięci dynamiczne o dostępie swobodnym) pochodzących z Republiki Korei oraz kończące postępowanie

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.