Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 48

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97 *ex 3824 90 97

14 18 20

0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013

ex 3824 90 97 *ex 3824 90 97 *ex 3824 90 97

22 25 29

0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3824 90 97 *ex 3824 90 97

30 34

0% 0%

ex 3824 90 97 ex 3824 90 97 ex 3824 90 97

36 37 38

0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012


5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/25

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 3824 90 97

39

Mieszania zawierająca 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy metakrylanu 2-hydroksyetylu oraz 40 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy estru glicerolowego kwasu borowego Kwas azelainowy o czystości 75 % masy lub większej, ale nie większej niż 85 % masy Mieszanina tlenków metali, w postaci proszku, zawierająca: — albo 5 % masy lub więcej baru, neodymu lub magnezu oraz 15 % masy lub więcej tytanu, — albo 30 % masy lub więcej ołowiu oraz 5 % masy lub więcej niobu, stosowana do produkcji błon dielektrycznych lub stosowana jako materiał dielektryczny przy produkcji wielowarstwowych kondensatorów ceramicznych (1) Mieszanka fitosteroli, w postaci innej niż proszek, zawierająca: — 75 % masy lub więcej steroli, — nie więcej niż 25 % masy stanoli stosowana do produkcji estrów stanoli lub estrów steroli (1) Preparaty składające się głównie z glikolu etylenowego oraz: — albo glikolu dietylenowego, kwasu dodekanodiowego i wody amoniakalnej, — albo N, N-dimetyloformamidu, — albo γ-butyrolaktronu, — albo tlenku krzemu, — albo azelanianu wodoroamonowego, — albo azelanianu wodoroamonowego i tlenku krzemu, — albo kwasu dodekanodiowego, wody amoniakalnej i tlenku krzemu, do produkcji kondensatorów elektrolitycznych (1) Utwardzacz żywic epoksydowych na bazie bezwodnego kwasu karboksylowego, w postaci płynnej, o masie właściwej w temperaturze 25 oC 1,15 g/cm3 lub większej, ale nieprzekraczającej 1,18 g/cm3 4-Metoksy-aldehyd salicylowy, rozpuszczony w N-pirolidonie metylu Bis[(2-benzoilofenoksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru Bis(p-dimetylo)aminobenzoesan poli(glikolu etylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru 2-Hydroksybenzonitryl, w postaci roztworu w N, N,-dimetyloformamidzie, zawierający 45 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 55 % masy 2-hydroksybenzonitrylu α-Fenoksykarbonylo-ω-fenoksypoli[oksy(2,6-dibromo-1,4-fenyleno) izopropylideno(3,5-dibromo-1,4-fenyleno)oksykarbonyl] Trietyloboran, w postaci roztworu w tetrahydrofuranie Krzemian glinu sodu, w postaci kul o średnicy: — albo 1,6 mm lub większej, ale nie większej niż 3,4 mm, — albo 4 mm lub większej, ale nie większej niż 6 mm Pasta zawierająca 75 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 85 % masy miedzi, zawierająca również tlenki nieorganiczne, etylocelulozę i rozpuszczalnik Roztwór zawierający 80 % masy lub więcej 2,4,6-trimetylobenzaldehydu w acetonie Cząsteczki ditlenku krzemu, z którymi kowalencyjnie związane są związki organiczne, stosowane do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz przygotowania próbek wsadu (1) Bis[(9-okso-9H-tioksanten-1-iloksy)octan] poli(glikolu tetrametylenowego) o średniej długości łańcucha polimeru mniejszej niż 5 jednostek monomeru Dietylometoksyboran w postaci roztworu w tetraydrofuranie

0%

1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3824 90 97 *ex 3824 90 97

40 42

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

ex 3824 90 97

44

0%

1.1.2009– 31.12.2012

*ex 3824 90 97

45

0%

1.1.2009– 31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.