Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 48

*ex 3906 90 90 *ex 3906 90 90

15 20

0% 6%

*ex 3906 90 90

30

0%

*ex 3906 90 90

50

0%

*ex 3906 90 90 *ex 3906 90 90

80 85

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3907 20 11 *ex 3907 20 11

10 20

0% 0%

*ex 3907 20 11

30

0%

*ex 3907 20 21

10

0%

*ex 3907 20 21 ex 3907 20 29


20 10

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3907 20 99 *ex 3907 20 99 *ex 3907 20 99

15 30 35

0% 0% 0%

*ex 3907 20 99 *ex 3907 30 00 ex 3926 90 97 *ex 3907 30 00

45 40 70 50

0% 0%

0%

*ex 3907 60 80

10

0%

1.1.2009– 31.12.2013

L 1/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2009

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 3907 60 80

30

Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę: — kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi — kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz — barwników organicznych i/lub pigmentów organicznych i nieorganicznych z przeważającą zawartością pierwszego kopolimeru Poli(kwas mlekowy)

0%

1.1.2009– 31.12.2013

*3907 70 00 *ex 3907 99 19 ex 3907 99 98 *ex 3907 99 19 ex 3907 99 19 10 10 20 50

0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011

Poli(oksy-1,4-fenylenokarbonyl), w postaci proszku Kopoliester ciekłokrystaliczny o temperaturze topnienia nie mniejszej niż 270 oC, nawet zawierający wypełniacze Semikrystaliczna policykloheksylenodimetylo tereftalanowa żywica polimerowa, zawierająca 10 % masy lub więcej, lecz nie więcej niż 40 % masy włókien szklanych w postaci granulek lub grudek Kopolimer kwasu tereftalowego i kwasu izoftalowego z bifenolem A Kopolimer składający się z heksametylenodiaminy, kwasu izoftalowego i kwasu teraftalowego, w jednej z postaci wymienionych w uwadze 6(b) do działu 39 Produkt reakcji mieszanin kwasów oktadekanokarboksylowych polimeryzowanych polieterodiaminą alifatyczną Koncentrat wiążący tlen zawierający mieszaninę: — kopolimeru otrzymanego z poli(tereftalanu etylenu), dibezwodnika piromelitowego (PMDA) oraz polibutadienu podstawionego grupami hydroksylowymi — kopolimeru barierowego (oznaczonego metodą ASTM F1115-95 (2001)) otrzymanego z diamin ksylilenu i kwasu adypinowego oraz — barwników organicznych i/lub pigmentów organicznych i nieorganicznych z przeważającą zawartością drugiego kopolimeru Produkt polikondensacji fenolu z formaldehydem, w postaci pustych kulek o średnicy mniejszej niż 150 μm Kopolimer blokowy poli(metylo-3,3,3-trifluoropropylosiloksanu) i poli[metylo(winylo)siloksanu] Biokompatybilne silikony do produkcji trwałych implantów chirurgicznych (1) Klej rozpuszczalnikowy oparty na samoprzylepnej substancji silikonowej, zawierający żywicę kopoli(dimetoksysililanu/difenyloksysililanu) Nieuwodorniona żywica węglowodorowa, otrzymywana przez polimeryzację alkenów C-5 do C-10, cyklopentadienu i dicyklopentadienu o barwie na skali Gardnera powyżej 10 dla produktu czystego lub powyżej 8 dla 50 % obj. roztworu w toluenie (oznaczonego metodą ASTM D6166) Kopolimer etylenoiminy i ditiokarbaminianu etylenoiminy w roztworze wodnym wodorotlenku sodu Kopolimer winylotoluenu i α-metylostyrenu Mieszanina soli wapnia i sodu z kopolimerem kwasu maleinowego i eteru winylowo metylowego, o zawartości wapnia 9 % masy lub większej, ale nie większej niż 16 % masy Kopolimer kwasu maleinowego i eteru winylowo metylowego Sól cynkowo wapniowa kopolimeru kwasu maleinowego i eteru winylowo metylowego Kopolimer eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego Etyloceluloza, nieuplastyczniona

ex 3907 99 19 *ex 3908 90 00

60 20

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.