Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 48

*ex 3908 90 00 *ex 3908 90 00

30 50

0% 0%

*ex 3909 40 00 *ex 3910 00 00 ex 3910 00 00 ex 3910 00 00

10 20 40 50

0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 3911 10 00

81

0%

ex 3911 90 19 *ex 3911 90 99 *ex 3911 90 99

30 25 40

0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013


*ex 3911 90 99 *ex 3911 90 99 ex 3911 90 99 *ex 3912 39 10

45 65 86 10

0% 0% 0% 0%

5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/31

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 3912 39 10

20

Etyloceluloza w postaci dyspersji w wodzie, składająca się z heksadekan-1-olu oraz dodecylo siarczanu sodu, zawierająca (27 +/- 3) % masy etylocelulozy Celuloza, zarówno hydroksyetylowana jak alkilowana o długości łańcuchów alkilowych 3 lub więcej atomów węgla Octano-propionian celulozy, nieuplastyczniony, w postaci proszku: — zawierający 25 % masy lub więcej propionylu (określonego metodą ASTM D 817-72) oraz — o lepkości nieprzekraczającej 120 puaz (określonej metodą ASTM D 817-72), do produkcji tuszów drukarskich, farb, lakierów i innych powłok oraz powłok reprograficznych (1) Ftalan hydroksypropylometylocelulozy Mieszanina pullulanu cyjanoetylu i poli (alkoholu winylowego) cyjanoetylu Białko, chemicznie modyfikowane w drodze karboksylacji i/lub dodania kwasu ftalowego, o masie cząsteczkowej 100 000 do 300 000 Granulki zawierające: — 35 % masy lub więcej, lecz mniej niż 75 % masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej, — 5 % masy lub więcej, lecz mniej niż 16 % masy alkoholu poliwinylowego, — 10 % masy lub więcej, lecz mniej niż 46 % masy plastyfikatorów poliolowych, — 0,25 % masy lub więcej, lecz mniej niż 3 % masy kwasu stearynowego, — nawet zawierające 30 % (± 10 %) masy ulegającej biodegradacji żywicy poliesterowej, natomiast nigdy o zawartości przewyższającej ilość biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy Sól sodowa kwasu chondroitinosiarkowego Proszek zawierający 90 % (± 5 %) masy wytłaczanego biopolimeru o wysokiej zawartości amylazy, produkowanego ze skrobi kurkurydzianej 10 % (± 5 %) masy syntetycznego polimeru i 0,5 % (± 0,25 %) masy kwasu stearynowego Hialuronian sodu Rury składające się z kopolimerów blokowych poli(tetrafluoroetylenu) i poliperfluoroalkoksytrifluoroetylenu, o długości nie większej niż 600 mm, średnicy nie większej niż 85 mm oraz grubości ścianek 30 μm lub większej, ale nie większej niż 110 μm Refleksyjna folia, składająca się się z warstwy poliuretanu, ze znakami wytłoczonymi z jednej strony zabezpieczajacymi przed fałszowaniem, zmianą lub zastąpieniem danych lub powielaniem albo znakiem urzędowym dotyczącym jej przeznaczenia wytłoczonymi kulkami szklanymi i warstwy klejącej z drugiej, pokrytej z jednej lub obydwu stron folią rozdzielającą Rolki taśmy dwustronnie przylepnej: — pokrytej kauczukiem naturalnym lub syntetycznym niewulkanizowanym — o szerokości 20 mm lub większej, jednak nie większej niż 40 mm — zawierającej silikon, wodorotlenek glinu, akryl i uretan Refleksyjny arkusz laminowany, składający się z warstwy poliwęglanu całkowicie wytłaczanego z jednej strony w regularnie ukształtowany wzór, pokryty z obydwu stron jedną lub więcej warstwami materiału z tworzywa sztucznego nawet pokryty z jednej strony warstwą klejącą oraz arkuszem rozdzielającym Dwustronna, samoprzylepna folia z modyfikowanej żywicy epoksydowej, w rolkach, o szerokości 10-20 cm, długości 10210 m, o całkowitej grubości 10-50 μm, nieprzeznaczona do sprzedaży detalicznej

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.