Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 48

20 10

*ex 5402 49 00 *ex 5402 49 00

30 50

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

L 1/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2009

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 5402 49 00

70

Nitka z włókna ciągłego syntetycznego, pojedyncza, zawierająca 85 % masy lub więcej akrylonitrylu, w postaci knota zawierającego 1 000 włókien ciągłych lub więcej, ale nie więcej niż 25 000 włókien ciągłych, o masie metra 0,12 g lub większej, ale nie większej niż 3,75 g i o długości 100 m lub większej, do produkcji przędzy z włókna węglowego (1) Przędza jednowłókowa (monofilament) z poli(1,4-dioksanonu) Przędza jednowłókowa (monofilament) z poliestru lub poli (tereftalanu butylenu), o wymiarze przekroju poprzecznego 0,5 mm lub większym, ale nie większym niż 1 mm, stosowana do produkcji zamków błyskawicznych (1) Pasek z poliimidu Tkanina włókiennicza, składająca się z osnowy z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6 oraz wątku z przędz z włókna ciągłego z poliamidu 6,6 poliuretanu i kopolimeru kwasu tereftalowego z p-fenylenodiaminą oraz 3,4’-oksybis (fenylenamina) Włókna odcinkowe syntetyczne z kopolimeru kwasu tereftalowego, p-fenylenodiaminy i 3,4’-oksybis(fenylenoaminy), o długości nie większej niż 7 mm Włókna z poli(alkoholu winylowego), nawet acetalizowane


0%

1.1.2009– 31.12.2013

*ex 5404 19 00 *ex 5404 19 00

20 50

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 5404 90 90 ex 5407 10 00

20 10

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012

*ex 5503 11 00 ex 5601 30 00 *ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00 *ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90 ex 5603 11 10 ex 5603 11 90

10 40 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

0%

Włókniny z poli(alkoholu winylowego), w kawałku lub pocięte w prostokąty: — o grubości 200 μm lub większej, ale nie większej niż 280 μm; oraz — o masie powierzchniowej 20 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 50 g/m2

0%

Włóknina o masie powierzchniowej nie większej niż 20 g/m2, zawierająca włókna ciągłe typu spunbonded i zgrzewalne, ułożone warstwami, przy czym dwie warstwy zewnętrzne zawierają drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 10 μm, ale nie większa niż 20 μm), a warstwa środkowa zawiera bardzo drobne włókna ciągłe (średnica nie mniejsza niż 1 μm, ale nie większa niż 5 μm), przeznaczona do produkcji pieluszek i wkładek dla niemowląt oraz podobnych wkładek higienicznych (1) Włókniny z włókien z poliamidu aromatycznego, otrzymane przez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, w kawałku lub pocięte w prostokąty

0%

1.1.2009– 31.12.2012

*ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90 ex 5603 12 90

30 30 10 60 40 30 50

0%

1.1.2009– 31.12.2013

Włókniny: — o masie powierzchniowej 30 g/m2 lub większej, ale nie większej niż 60 g/m2, — zawierające włókna z polipropylenu lub z polipropylenu i polietylenu, — nawet z nadrukiem, w których: — po jednej stronie 65 % powierzchni całkowitej zajmują okrągłe pęczki o średnicy 4 mm, składające się z przymocowanych, wystających, niepołączonych, skręconych włókien odpowiednich do szczepienia materiałów z wytłaczanymi haczykami, a pozostałe 35 % powierzchni stanowią włókna połączone, — po drugiej stronie powierzchnia jest gładka i bez tekstury, stosowane do produkcji pieluch i wkładekdla niemowląt i podobnych artykułów higienicznych (1) Włókniny formowane z polietylenu, o masie powierzchniowej większej niż 60 g/m2, ale nie większej niż 80 g/m2 oraz o oporze powietrza (Gurley) 8 s lub większym, ale nie większym niż 36 s (zgodnie z oznaczeniem metodą ISO 5636/5)

0%

1.1.2009– 31.12.2012

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.