Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 48

*ex 6914 90 90 *ex 7002 10 00 ex 7005 10 25

30 10 10

0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012

ex 7005 10 30

10

0%

1.1.2009– 31.12.2012

*ex 7006 00 90

50

0%

1.1.2009– 31.12.2013

ex 7006 00 90 ex 8529 90 92

60 46

0%

1.1.2009– 31.12.2012

*ex 7007 19 20

10

0%

1.1.2009– 31.12.2013

ex 7007 19 20

20

0%

1.1.2009– 31.12.2012


*ex 7007 29 00

10

0%

1.1.2009– 31.12.2013

*ex 7011 10 00

10

0%

1.1.2009– 31.12.2013

ex 7011 20 00

20

0%

1.1.2009– 31.12.2011

5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/41

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex 7011 20 00

50

*ex 7014 00 00 *ex 7019 12 00

10 10

*ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 *ex 7019 12 00 *ex 7019 19 10

15 50 70 10

*ex 7019 19 10

50

*ex 7019 19 10 ex 7019 90 99

60 30

*ex 7019 19 10 ex 7019 90 99

70 20

*ex 7019 19 10 ex 7019 90 99 ex 7019 39 00 *ex 7019 40 00

80 10 50 10

*ex 7019 90 10 ex 7201 10 11 ex 7201 10 30

10 10 10

Płyta czołowa szklana o — przepuszczalności światła 52,5 % (± 5 %) przy grubości szkła 11,43 mm i — przekątnej 512,1 mm lub większej, ale nie większej niż 814,2 mm i — wymiarach 341,8 × 440,5 × 94,1 mm (± 1,4 mm) lub 359,4 × 454,8 × 80,0 mm (± 1,4 mm) lub 358,0 × 454,0 × 90,0 (± 1,4 mm) lub 359,4 × 454,8 × 72,0 (± 1,4 mm) lub 396,0 × 633,0 × 103,7 mm (± 1,4 mm) lub 472,7 × 600,8 × 97,6 mm (± 1,4 mm) lub 472,7 × 600,8 × 84,5 mm (± 1,4 mm) lub 445,0 × 726,1 × 112,5 mm (± 1,4 mm) lub 445,0 × 726,1 × 93,0 mm (± 1,4 mm) Elementy optyczne ze szkła (inne niż objęte pozycją 7015), nieobrobione optycznie, inne niż wyroby szklane sygnalizacyjne Niedoprzędy, o masie liniowej 2 600 teksów lub większej, ale nie większej niż 3 300 teksów oraz o stratach przy prażeniu 4 % masy lub więcej, ale nieprzekraczających 8 % masy (określanych metodą ASTM D 2584-94) Niedoprzędy, o masie liniowej 650 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 500 teksów, pokryte warstwą poliuretanu nawet zmieszanego z innymi tworzywami Niedoprzędy, o masie liniowej 392 teksów lub większej, ale nie większej niż 2 884 teksów, pokryte warstwą kopolimeru akrylu Niedoprzędy, o masie liniowej 417 teksów lub większej, ale nie większej niż 3 180 teksów, pokryte warstwą poli(akrylanu sodu) i poli(kwasu akrylowego) Przędza o masie liniowej 33 teksów lub jej wielokrotności (± 7,5 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 3,5 μm lub 4,5 μm, w której przeważają włókna o średnicy 3 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 5,2 μm, inne niż te obrabiane w celu poprawy ich przyczepności do elastomerów Przędza ze szkła „E” o masie liniowej 68 lub 74 teksów (± 7 %), otrzymana z włókien ciągłych szklanych o nominalnej średnicy 9 μm, w której przeważają włókna o średnicy 8,1 μm lub większej, ale nieprzekraczającej 9,9 μm, do produkcji tkanin do laminatów elektrycznych („prepregs”) (1) Wysokomodułowe nici szklane (typu K) impregnowane gumą, otrzymane ze skręconych wysokomodułowych przędz z włókien ciągłych szklanych, pokryte lateksem zawierającym żywicę rezocynowo-formaldehydową nawet zawierającą winylopirydyne i/lub uwodniony kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy (HNBR) Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywami sztucznymi, otrzymany z przędzy ze skręconych włókien szklanych, pokryty lateksem zawierającym co najmniej żywicę z rezorcynoformaldehydu i winylopirydyny oraz żywicę akrylonitrylobutadienową (NBR) Sznurek szklany impregnowany gumą lub tworzywami sztucznymi, otrzymany z przędzy ze skręconych włókien szklanych, pokryty lateksem zawierającym co najmniej żywicę rezorcynowo-formaldehydową i polietylen chlorosulfonowany Włóknina z nietekstylnego włókna szklanego, do produkcji filtrów powietrza (1) Tkaniny z niedoprzędów impregnowane żywicą epoksydową, o współczynniku rozszerzalności cieplnej między 30 oC a 120 oC (ustalonym metodą IPC-TM-650) wynoszącym — 10 ppm na oC lub większym, ale nie większym niż 12 ppm na oC w długości i szerokości oraz — 20 ppm na oC lub większym, ale nie większym niż 30 ppm na oC w grubości, o temperaturze zeszklenia 152 oC lub większej, ale nie większej niż 153 oC (ustalonej metodą IPC-TM-650) Nietekstylne włókna szklane, w których przeważają włókna o średnicy mniejszej niż 4,6 μm Wlewki surówki o długości nieprzekraczającej 350 mm, szerokości nieprzekraczającej 150 mm i wysokości nieprzekraczającej 150 mm Wlewki surówki o długości nieprzekraczającej 350 mm, szerokości nieprzekraczającej 150 mm i wysokości nieprzekraczającej 150 mm, o zawartości masy krzemu nieprzekraczającej 1%

0%

1.1.2009– 31.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.