Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 48

5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/5

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

ex 2835 10 00 *ex 2836 91 00

10 20

Monohydrat fosforanu (I) sodu Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach: — 2 mg/kg lub więcej arsenu; — 200 mg/kg lub więcej wapnia; — 200 mg/kg lub więcej chlorków; — 20 mg/kg lub więcej żelaza; — 150 mg/kg lub więcej magnezu; — 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich; — 300 mg/kg lub więcej potasu; — 300 mg/kg lub więcej sodu; — 200 mg/kg lub więcej siarczanów, określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia) Zasadowy węglan cyrkonu (IV) Cyjanek miedzi Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu Dikrzemian disodu Hydrat krzemianu ołowiu o zawartości ołowiu (84,5 +/- 1,5) % masy, w przeliczeniu na tlenek ołowiu (II), w postaci proszku Krzemian wapnia Dichromian sodu


0% 0%

1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 2836 99 17 *ex 2837 19 00 ex 2837 20 00 ex 2839 19 00 *ex 2839 90 90 *ex 2839 90 90 *2841 30 00 ex 2841 80 00 ex 2841 90 85 *ex 2842 10 00 ex 2843 29 00

10 20 10 10 10 20

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

10 10 10 10

Wolframian diamonu (parawolframian amonu) Tlenek kobaltu (III) litu o zawartości kobaltu co najmniej 59 % Sproszkowany syntetyczny beta zeolit Tlenek srebra niezawierający azotanów i węglanów, o zawartości srebra co najmniej 99,99 % masy w odniesieniu do zawartości metalu, do produkcji ogniw tlenkowo-srebrowych. (1) Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)

*2845 10 00 *2845 90 10 ex 2845 90 90 *ex 2845 90 90 ex 2845 90 90 *ex 2845 90 90 *ex 2846 10 00 ex 3824 90 97 10 20 30 40 10 48

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hel-3 Woda wzbogacona w 95 % lub więcej tlenem-18 Tlenek węgla

13C

Borek żelaza wzbogacony na poziomie wyższym niż 95 % masy borem-10 Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą Triwęglan diceru, nawet uwodniony Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony Węglan ceru lantanu neodymu prazeodymu, nawet uwodniony Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00

*ex 2846 10 00 *ex 2846 10 00 *ex 2846 10 00 *2846 90 00

20 30 40

0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

L 1/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2009

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 2848 00 00 *ex 2850 00 20 *ex 2850 00 20 ex 2850 00 20 *ex 2850 00 60 *ex 2903 39 90 *ex 2903 39 90 *ex 2903 39 90 *ex 2903 39 90 ex 2903 39 90

10 10 20 30 10 10 30 40 50 70

Fosfina Krzemowodór (silan) Arsenowodór (arsyna) Azotek tytanu o wielkości cząstek nie większej niż 250 nm Azydek sodu Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) Perfluoroetan 1,1-Difluoroetan 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan 1,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie: — 600 ppm masy 1,1,2,2- tetrafluoroetanu — 2 ppm masy pentafluoroetanu — 2 ppm masy chlorodifluorometanu — 2 ppm masy chloropentafluoroetanu — 2 ppm masy dichlorodifluorometanu stosowany do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych (1) Heksafluoropropen 1,1,1-Trichlorotrifluoroetan 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.