Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 41

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 41

Strona 41 z 48

*ex 8505 19 90

31

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 8505 20 00 *ex 8505 90 10

30 91

0% 0%

*ex 8506 50 90

10

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 8506 50 90

20

0%

*ex 8506 50 90

30

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 8507 30 20

30

0%

*ex 8507 80 20 ex 8507 80 30

20 20

0%

1.1.2009– 31.12.2013


*ex 8507 80 20

30

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 8507 80 30

30

0%

ex 8507 80 30

40

0%

1.1.2009– 31.12.2011

ex 8507 80 30

50

0%

1.1.2009– 31.12.2012

*ex 8518 30 95

20

0%

1.1.2009– 31.12.2013

*ex 8518 90 00

91

0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012

ex 8519 81 35

10

0%

L 1/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2009

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 8522 90 49

50

Zestaw elektroniczny do laserowej głowicy odczytu odtwarzacza CD, zawierający: — obwód drukowany, — fotodetektor w postaci monolitycznego układu scalonego umieszczony w obudowie, — nie więcej niż 3 łączniki, — nie więcej niż 1 tranzystor, — nie więcej niż 3 zmienne i 4 stałe oporniki, — nie więcej niż 5 kondensatorów, całość zamontowana na podłożu, całość zamontowana na podłożu Zespoły, składające się co najmniej z giętkiego obwodu drukowanego, układu scalonego sterownika laserowego i układu scalonego przetwornika sygnału Zespół do dysków optycznych składający się z co najmniej układu optycznego i silników prądu stałego, nawet zdolny do nagrywania dwuwarstwowego Zespoły nagrywające/odtwarzające taśmy wideo składające się co najmniej z silnika i płyty z obwodem drukowanym zawierającej układy scalone ze sterownikiem lub funkcją kontrolną, nawet zawierające transformator, do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8521 (1) Optyczne głowice odczytujące do odtwarzaczy CD, składające się z jednej diody laserowej, jednego układu scalonego fotokomórki oraz jednego zwierciadła półprzezroczystego („beam splitter”) Zespoły laserowego napędu optycznego (tzw. „mecha units”) do zapisu i/lub odtwarzania cyfrowego sygnału wideo i/lub dźwiękowego, składające się co najmniej z optycznego układu laserowego do odczytu i/lub zapisu, jednego lub więcej silnika na prąd stały oraz niezawierające płyty z obwodem drukowanym lub zawierające płytę z obwodem drukowanym niezdolną do przetwarzania sygnałów dźwiękowych i obrazów, do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8519, 8521, 8526, 8527, 8528 lub 8543 (1) Zespół czytnika laserowego do odtwarzania sygnałów optycznych z CD lub DVD i zapisu sygnałów optycznych na DVD, składający się co najmniej z: — diody laserowej, — układu scalonego sterownika laserowego, — układu scalonego czytnika optycznego, — układu scalonego monitora przedniego i siłownika, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8521 do stosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8521 (1) Zespół czytnika Blu-ray do odtwarzania/zapisu sygnałów optycznych z dysku/na dysk DVD i do odtwarzania sygnałów optycznych z dysków CD i dysków Blu-ray, składający się co najmniej z: — diod laserowych o 3 różnych długościach fali, — układu scalonego sterownika laserowego, — układu scalonego czytnika optycznego, — układu scalonego monitora przedniego i siłownika, stosowany do produkcji towarów klasyfikowanych pod pozycją 8521 (1) Mechanizm lub jednostka napędu Blu-ray, nawet z możliwością zapisu, do odtwarzania lub zapisu sygnałów optycznych z płyt lub na płytach Blu-ray i DVD oraz do odtwarzania sygnałów optycznych z płyt CD, zawierające co najmniej: — zespół czytnika optycznego z trzema rodzajami lasera, — silnik wrzecionowy, — silnik krokowy, — z układem scalonym sterownika napędu zamontowanym na płytce drukowanej lub bez, — układ scalony sterownika silnika, — pamięć, do stosowania do produkcji wyrobów objętych pozycją 8521 (1)

0%

1.1.2009– 31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 41 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.