Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 47

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 47

Strona 47 z 48

0%

1.1.2009– 31.12.2013

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

*ex 8548 90 90 *ex 8548 90 90

48 49

0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

ex 8704 23 91

20

0%

1.1.2009– 31.12.2012

ex 8708 99 97 *ex 9001 10 90 ex 9001 20 00 *ex 9001 20 00 ex 9001 90 00 *ex 9001 90 00 *ex 9001 90 00 *ex 9001 90 00 ex 9001 90 00


20 10 10 20 55 35 45 60 70

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 30.6.2009 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 30.6.2009 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013

ex 9001 90 00 *ex 9001 90 00

75 76

Folia z poli(tereftalanu etylenu) o grubości mniejszej niż 300 μm 0 % zgodnie z ASTM D2103, posiadająca z jednej strony pryzmaty z żywic akrylowych z kątem pryzmatu 90o i o nachyleniu pryzmatu 50 μm Filtr przedni składający się z paneli szklanych ze specjalnym 0% nadrukiem i powłoką foliową, do stosowania w produkcji modułów wyświetlaczy plazmowych (1) Filtr do ekranu plazmowego (PDP) 0%

L 1/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.1.2009

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 9002 11 00

10

Regulowany układ soczewek, o ogniskowej 90 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 180 mm i składający się z układu od 4 do 8 szklanych lub metakrylowych soczewek o średnicy 120 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 180 mm, z których każda jest powleczona przynajmniej po jednej stronie warstwą fluorku magnezu, do stosowania w produkcji projektorów wideo (1) Układ soczewek o ogniskowej 25 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 150 mm, składający się z soczewek szklanych lub z tworzyw sztucznych, o średnicy 60 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 190 mm Filtry składające się z membrany polaryzacyjnej z tworzywa sztucznego, szklanej płytki i przejrzystego filmu ochronnego, zamontowane na metalowej ramie, do stosowania w produkcji towarów objętych pozycją 8528 (1) Soczewka, zamontowana, o stałej ogniskowej 3,8 mm (± 0,19 mm) lub 8 mm (± 0,4 mm), o względnej aperturze F2.0 i średnicy nieprzekraczającej 33 mm, do stosowania w produkcji kamer z przetwornikiem CCD (1) Układ optyczny składający się z 1 lub 2 rzędów włókien optycznych w formie soczewek i o średnicy 0,85 mm lub większej, ale nieprzekraczającej 1,15 mm, umieszczony pomiędzy 2 plastikowymi płytkami Lampa rentgenowska o docelowym napięciu 4 kV lub większym, ale nieprzekraczającym 30 kV, o mocy nieprzekraczającej 9 W i docelowym prądzie nieprzekraczającym 2 mA Czujnik do analizy gazu i dymu w pojazdach mechanicznych, w szczególności składający się z elementu cyrkonowo-ceramicznego w metalowej obudowie Urządzenie do mierzenia kąta i kierunku ruchu obrotowego kół pojazdów mechanicznych, składające się z przynajmniej jednego czujnika odchylenia w formie monokryształów kwarcu, powiązane lub nie z jednym lub więcej czujnikiem pomiarowym, całość umieszczona w obudowie Przyrząd pomiaru przyspieszenia do zastosowań motoryzacyjnych, składający się z jednego lub więcej elementów aktywnych i/lub pasywnych i jednego lub więcej czujników, całość umieszczona w obudowie Zestaw do laserowego czujnika regulowanego, w formie obwodu drukowanego składającego się z filtrów optycznych i czujników z przetwornikiem (CCD), całość umieszczona w obudowie Termostat, kapilarny lub bimetalowy, o następującej charakterystyce: — temperatura otwarcia + 7 oC (± 1,5 oC), temperatura zamknięcia - 4 oC(± 1,5 oC) w przypadku termostatu kapilarnego; — temperatura otwarcia + 8 oC (± 3 oC) w przypadku termostatu bimetalowego; do stosowania w produkcji lodówek z systemem automatycznego rozmrażania (1) Samochodowy czujnik wstrząsu poduszek powietrznych składający się ze stycznika zdolnego przełączać prąd 12 A przy napięciu 30 V, o standardowej rezystancji styku 80 mOhm Kontroler elektroniczny elektrycznego wspomagania kierownicy (kontroler EPS) Cyfrowy sterownik zaworów do sterowania przepływem cieczy i gazów Mechaniczny regulator czasowy, do stosowania w produkcji lodówek niewymagających okresowego rozmrażania (1) Zestaw oświetleniowy z materiałów syntetycznych zawierający 3 lampy fluoroscencyjne (RBG) o średnicy 3,0 mm (± 0,2 mm), długości 420 mm (± 1 mm) lub większej, lecz nieprzekraczającej 600 mm (± 1 m), do stosowania w produkcji wyrobów objętych pozycją 8528 (1)

0%

1.1.2009– 31.12.2013

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.