Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2009-01-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 5

Strona 5 z 48

2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien Oktafluorocyklopenten Mieszanina izormerów di- lub tetrachlorotricyklo[8.2.2.24,7] heksadeca-1(12),4,6,10,13,15-heksanu 1,2-Bis(pentabromofenylo)etan 2,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający: — 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzodioksynu, — 0,001 mg/kg lub mniej tetrachlorodibenzofuranów, — 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli Tolueno-4-sulfonian sodu 2-Nitropropan 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen tert-Butanolan potasu (tert-butoksylan potasu), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie 2,6-Dimetyloheptan-4-ol Mentol


0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011

ex 2903 39 90 *ex 2903 43 00 *ex 2903 59 80 ex 2903 59 80 *ex 2903 69 90 *ex 2903 69 90 *ex 2903 69 90

80 10 10 30 10 20 40

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

ex 2904 10 00 *ex 2904 20 00 *ex 2904 90 95 *ex 2905 19 00 ex 3824 90 97 *ex 2905 19 00 *2906 11 00 *ex 2906 19 00 *ex 2906 19 00 *ex 2906 29 00 *ex 2907 19 90

40 40 20 11 56 30

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013

10 20 20 10

Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol 4,4’-Izopropylidenodicykloheksanol 1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen 2,3,5-Trimetylofenol

5.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 1/7

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła autonomicznego

Okres obowiązywania

*ex 2907 19 90 *ex 2907 21 00 *ex 2907 29 00 *ex 2907 29 00 *ex 2907 29 00 *ex 2907 29 00 *ex 2907 29 00 *ex 2908 99 90 *ex 2909 19 90 *ex 2909 19 90 ex 2909 19 90 *ex 2909 30 38 *ex 2909 50 00 *ex 2909 60 00 *ex 2910 90 00 *ex 2910 90 00 *ex 2912 29 00 *ex 2912 49 00 ex 2912 49 00 ex 2914 19 90 ex 2914 19 90 ex 2914 19 90 *2914 21 00 *ex 2914 29 00 ex 2914 39 00 ex 2914 39 00 ex 2914 39 00 *ex 2914 39 00 *ex 2914 39 00 *ex 2914 50 00 ex 2914 50 00 ex 2914 50 00

20 10 20 30 50 70 85 30 20 30 50 10 10 10 30 60 30 10 20 20 30 40

Bifenyl-4-ol Rezorcyna 4,4’-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol 4,4’,4”-Etylidynotrifenol 6,6’,6”-Tricykloheksylo-4,4’,4”-butano-1,1,3-triyltri(m-krezol) 2,2’,2”,6,6’,6”-Heksa-tert-butylo-α, α’,α”-(mezytyleno-2,4,6-triyl) tri-p-krezol Floroglucyna, nawet uwodniona 4-Nitrofenol Eter bis(2-chloroetylowy) Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej 3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan Eter bis(pentabromofenylowy) 4-(2-Metoksyetylo)fenol Nadtlenek bis(α, α-dimetylobenzylu) 2,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd) 1,2-Epoksyoktadekan, o czystości 82 % masy lub większej α, α,3-trimetylobenzenopropanal 3-Fenoksybenzaldehyd 4-Hydroksybenzaldehyd Heptan-2-on 3-Metylobutanon Pentan-2-on Kamfora

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2011 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2013 1.1.2009– 31.12.2012 1.1.2009– 31.12.2012

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 1 POZ 1 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.