Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 104 POZ 51 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów administracyjnych Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy bydła, brucelozy bydła i enzootycznej białaczki bydła, uznania niektórych regionów administracyjnych Polski za oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła oraz uznania Polski i Słowenii za państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2972) (1)

Data ogłoszenia:2009-04-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 104 POZ 51 - Strona 2

Strona 2 z 3

(1)

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(10)

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64. (2) Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74.

L 104/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2009

(11)

Po dokonaniu oceny dokumentacji przedłożonej przez Słowenię cały obszar tego państwa członkowskiego powinien zostać uznany za oficjalnie wolny od gruźlicy bydła.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W załącznikach I, II i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2


(12)

Należy zatem 2003/467/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(13)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Członek Komisji

24.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/53

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, II i III do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) załącznik I otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I ROZDZIAŁ 1 Państwa członkowskie oficjalnie wolne od gruźlicy

Kod ISO

Państwo członkowskie

BE CZ DK DE FR LU NL AT PL SI SK FI SE

Belgia Republika Czeska Dania Niemcy Francja Luksemburg Niderlandy Austria Polska Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja

ROZDZIAŁ 2 Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od gruźlicy We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Emilia-Romania, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lombardia: prowincje Bergamo, Como, Lecco, Sondrio, — region Marche: prowincja Ascoli Piceno, — region Piemont: prowincje Novara, Verbania, Vercelli, — region Sardynia: prowincja Oristano, — region Toskania: prowincje Grossetto, Livorno, Lukka, Prato, Piza, Pistoia, Siena, — region Trydent-Górna Adyga: prowincje Bolzano, Trydent, — region Wenecja Euganejska.”;

L 104/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.4.2009

2) rozdział 2 załącznika II otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 2 Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od brucelozy We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Emilia-Romania: prowincje Bolonia, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Rawenna, Reggio Emilia, Rimini, — region Friuli-Wenecja Julijska, — region Lacjum: prowincja Rieti, — region Liguria: prowincje Imperia, Savona, — region Lombardia: prowincje Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantua, Mediolan, Pawia, Sondrio, Varese, — region Marche, — region Piemont, — region Apulia prowincja Brindisi, — region Sardynia: prowincje Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, — region Toskania, — region Trydent-Górna Adyga: prowincje Bolzano, Trydent, — region Umbria: prowincje Perugia, Terni, — region Wenecja Euganejska. W Portugalii: — Region Autonomiczny Azorów: wyspy Pico, Graciosa, Flores, Corvo. W Zjednoczonym Królestwie: — Zjednoczone Królestwo: Anglia, Szkocja, Walia.”;

3) rozdział 2 załącznika III otrzymuje brzmienie: „ROZDZIAŁ 2 Regiony państw członkowskich oficjalnie wolne od enzootycznej białaczki bydła We Włoszech: — region Abruzja: prowincja Pescara, — region Emilia-Romania: prowincje Bolonia, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Rawenna, Reggio Emilia, Rimini, — region Friuli-Wenecja Julijska,

24.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/55

— region Lacjum: prowincje Frosinone, Rieti, — region Liguria: prowincje Imperia, Savona, — region Lombardia: prowincje Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantua, Mediolan, Pawia, Sondrio, Varese, — region Marche: prowincje Ankona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, — region Molise, — region Piemont: prowincje Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Turyn, Verbania, Vercelli, — region Sardynia, — region Toskania: prowincje Arezzo, Florencja, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Piza, Pistoia, Prato, Siena.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 104 POZ 51 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 58 z 200924.4.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 29/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustanawiającego wymogi dla usług łącza danych w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (  Dz.U. L 13 z 17.1.2009)

 • Dz. U. L104 - 57 z 200924.4.2009

  Informacja dotycząca daty wejścia w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

 • Dz. U. L104 - 34 z 200924.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie pomocy C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) przyznanej przez Niemcy na rzecz banku Sachsen LB (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 2269) (1)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200924.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów jednego członka ze Szwecji i jednego zastępcy członka ze Szwecji

 • Dz. U. L104 - 23 z 200924.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/37/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej chloromekwatu, związków miedzi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu i zeta-cypermetryny jako substancji czynnych (1)

 • Dz. U. L104 - 21 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 342/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L104 - 20 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 341/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L104 - 19 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach trzeciego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L104 - 17 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 339/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze mięsa drobiowego

 • Dz. U. L104 - 15 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 338/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L104 - 13 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 337/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L104 - 11 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 336/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze wieprzowiny

 • Dz. U. L104 - 10 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 335/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L104 - 8 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 334/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L104 - 4 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 333/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla sektora wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L104 - 3 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 332/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L104 - 1 z 200924.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 331/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.