Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 11

Strona 11 z 93

Kod CN

Wyszczególnienie

–– –

1302 19

Pozostałe

Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych: Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar: Z nasion rośliny guar

1302 32 1302 32 90 1302 39 00 1501 00

––

––– ––

Pozostałe

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503:


Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem): Do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1501 00 11 1501 00 90 1502 00 1503 00

–– –

Tłuszcz drobiowy

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1504

1507 1508 1508 10 1508 10 10 1508 90 1508 90 10

Olej surowy: Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

––

Pozostałe: Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

––

1511 1512

Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:

1513

1514

1515

Olej lniany i jego frakcje: Olej surowy Pozostałe

1515 11 00 1515 19

–– –– –

Olej z nasion tytoniu i jego frakcje: Olej surowy Pozostałe

1515 21 1515 29 1515 30 1515 50

–– –– – –

Olej rycynowy i jego frakcje Olej sezamowy i jego frakcje

28.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/23

Kod CN

Wyszczególnienie

1515 90 1515 90 11 ex 1515 90 11

Pozostałe: Olej tungowy; olej jojoba i olej oiticica; wosk mirtowy i wosk japoński; ich frakcje: Olej tungowy i jego frakcje

––

––– ––

Olej z nasion tytoniu i jego frakcje: Oleje surowe: Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Pozostałe

–––

1515 90 21 1515 90 29

––––

–––– –––

Pozostałe: Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Pozostałe

1515 90 31 1515 90 39

––––

–––– ––

Pozostałe oleje i ich frakcje: Oleje surowe: Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Pozostałe: Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej Pozostałe stałe; ciekłe

–––

1515 90 40

––––

––––

1515 90 51 1515 90 59

––––– ––––– –––

Pozostałe: Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Pozostałe: Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej Pozostałe stałe; ciekłe

1515 90 60

––––

––––

1515 90 91 1515 90 99 1516

––––– –––––

Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone:

– –

1516 10 1516 20

Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje: Pozostałe: W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nieprzekraczającej 1 kg Pozostałe: Olej rzepikowy, lniany, rzepakowy, słonecznikowy, illipe, karite, makore, toloucouna lub babassu, do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi Pozostałe: Olej z orzeszków ziemnych, z nasion bawełny, sojowy lub słonecznikowy; pozostałe oleje zawierające mniej niż 50 % masy wolnych kwasów tłuszczowych oraz z wyłączeniem olejów z nasion palmowych, illipe, kokosowego, rzepikowego, rzepakowego lub copaiba Pozostałe

––

1516 20 91

––– –––

1516 20 95

––––

––––

1516 20 96

–––––

1516 20 98 1517

–––––

Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516:

1517 10 1517 10 90

Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej: Pozostałe

––

L 107/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 166 z 200928.4.2009

    Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 165 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 164 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.