Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 72

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 72

Strona 72 z 93

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/121

(1)

(2)

(3) lub (4)

5604

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywami sztucznymi:

Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włókienniczym Pozostałe

Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, — materiałów chemicznych włókienniczej, lub lub pulpy


— materiałów do wytwarzania papieru 5605 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, — odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, — materiałów chemicznych włókienniczej, lub lub pulpy

— materiałów do wytwarzania papieru 5606 Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, — odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, — materiałów chemicznych włókienniczej, lub lub pulpy

— materiałów do wytwarzania papieru Dział 57 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze:

Z filcu igłowanego

Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, lub — materiałów chemicznych włókienniczej Jednakże: — włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, — włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub — włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501, których masa jednostkowa przędzy ciągłej lub włókna jest kich przypadkach mniejsza od stów, mogą zostać użyte, pod że ich wartość nie przekracza ex-works produktu pojedynczej we wszyst9 decytekwarunkiem 40 % ceny lub pulpy

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład

L 107/122

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

(1)

(2)

(3) lub (4)

Z innego rodzaju filcu

Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych włókienniczej lub pulpy

Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej, — przędzy syntetycznej lub sztucznej, — włókien naturalnych, lub — odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład

ex dział 58

Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; z wyjątkiem:

– –

Łączone z nitką gumową Pozostałe

Produkcja z nitki pojedynczej (7) Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, — odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub — materiałów chemicznych włókienniczej lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu lub pulpy

5805

Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe Hafty w sztukach, paskach lub motywach

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

5810

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu, i — w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju stosowanych do opraw książek lub podobnych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania stożków kapeluszy

Wytwarzanie z przędzy

28.4.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 72 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 166 z 200928.4.2009

    Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 165 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 164 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.