Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 76

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 15 września 2008 r. w sprawie podpisania Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-04-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 76

Strona 76 z 93

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 107/129

(1)

(2)

(3) lub (4)

Dział 67

Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; z wyjątkiem: Artykuły z łupków aglomerowanych lub z łupków

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z łupków poddanych obróbce


ex dział 68

ex 6803

ex 6812

Artykuły z azbestu; artykuły z mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu magnezu Artykuły z miki, włącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną, nawet na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów Wyroby ceramiczne

Wytwarzanie z dowolną pozycją

materiałów

objętych

ex 6814

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką aglomerowaną lub regenerowaną)

Dział 69

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

ex dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; z wyjątkiem:

ex 7003, ex 7004 Szkło z warstwą przeciwodblaskową i ex 7005 7006 Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieoprawione w innych materiałach:

Płyty szklane pokryte cienką powłoką z metalu dielektrycznego, półprzewodnikowego zgodnie z normami SEMII (11) Pozostałe

Wytwarzanie z płyt ze szkła niepowlekanego (substratów) objętych pozycją 7006

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

7008

7009

Lustra, nawet w ramach, z lusterkami wstecznymi

włącznie

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła

L 107/130

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.4.2009

(1)

(2)

(3) lub (4)

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu lub Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość użytego dmuchanego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny exworks produktu

ex 7019

Artykuły (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z: — niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub — waty szklanej

ex dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, inną niż pozycja danego produktu

ex 7101

Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7102, ex 7103 Obrobione kamienie szlachetne lub półszlai ex 7104 chetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

7106, 7108 i 7110

Metale szlachetne:

W stanie surowym

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110 lub Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 lub Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi

W stanie półproduktu lub w postaci proszku

Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym

ex 7107, ex 7109 Metale platerowane metalem szlachetnym, i ex 7111 półwyroby

Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi, nieobrobionymi

28.4.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 107 POZ 1 - Strona 76 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L107 - 166 z 200928.4.2009

    Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 165 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony

  • Dz. U. L107 - 164 z 200928.4.2009

    Decyzja Rady i Komisji z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.